Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mileta Poskurica glasao

Mileta Poskurica

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.