Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milanka Karić glasala

Milanka Karić

Pokret snaga Srbije - BK

usvojen

Nije prisustvovala