MILANKA JEVTOVIĆ VUKOJIČIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena je 29.01.1960. godine. Živi u Priboju.

Po zanimanju je socijalna radnica, a dugo je radila kao supervizorka Centra za socijalni rad u Priboju.

Bila je narodna poslanica u sazivima 2012 – 2014. godine i 2014 – 2016. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016.godine, ponovo je izabrana za narodnu poslanicu.

 

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Priboj
  • 29.01.1960.
  • drugo

Statistika

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2019.

Zahvaljujem poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, pred nama se danas nalazi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu i ono što je nesumnjivo, to je da SNS u danu za glasanje podržati ovaj zakon.

Šta je razlog za podržavanje ovog zakona? Najpre, ono što je najznačajnije u Predlogu ovog zakona, to je decentralizacija, odnosno prenošenje nadležnosti sa grada na gradske opštine. Šta se na taj način postiže? Veća dostupnost i veća mogućnost da građani ostvare sva ona prava koja su važna za ostvarivanje njihovih svakodnevnih životnih potreba na teritoriji, odnosno gradu u kome oni žive.

Kako je to do sada bilo? Godine 2011. Statutom grada Beograda izvršena je potpuna centralizacija grada. Šta to suštinski znači? To suštinski znači da je izvršena potpuna centralizacija budžeta i punu kontrolu nad budžetom i kretanjem stanja u budžetu, kao i novcem imao je isključivo gradonačelnik Dragan Đilas.

Jedna od nadležnosti grada Beograda svakako jeste i podrška održivom razvoju stanovanja.

Ja ću sada navesti primer kako je to gradonačelnik nekadašnji u Beogradu, Dragan Đilas brinuo o stanovanju najosetljivije i najranjivije društvene grupe, a to su Romi. On je 239 romskih porodica raselio iz Beograda, stavljajući ih u autobuse na silu, a jedan deo romskih porodica, inače radi se o ukupno 1.000 članova romskih porodica, on ih je stavio u metalne kontejnere, u uslove koji su nedostojni čoveku.

Zamislite, pred kamerama je rekao – ja ne rešavam romsko pitanje, ja rešavam pitanje i zbilja, rešavao je lokacije za tajkune i za graditelje sa kojima je on bio u sprezi. Pre svega mislim na tajkuna Miškovića.

Dolaskom na vlast u Beograd, SNS je nastavila realizaciju jednog projekta koji je podržan od strane EU i za 237 romskih porodica obezbedila stanove i seoske kuće na opštini Palilula, u Zemunu, u Obrenovcu i drugim mestima. Beograd je jedan od gradova koji je na jedan sistematičan, sveobuhvatan način zbilja rešio jedno od najvažnijih pitanja Roma i zbilja uradio mnogo na njihovom uključivanju u sve tokove društvenog života.

Što se tiče drugih ranjivih grupa, moram da istaknem da je Dragan Đilas za vreme vršenja vlasti u Beogradu, na projektu „Velikog brata“, a pravdajući ga da radi dnevni boravak za decu, zaradio milionske svote novca i danas se njegovi prihodi mere oko 500 miliona evra. Za razliku od njih, SNS dolaskom na vlast u Beograd i te kako radi na zaštiti i pomoći najranjivijim društvenim grupama. Istaći ću samo neke od tih aktivnosti. To je npr. prihvatilište za decu i omladinu koje je otvoreno 25. februara 2019. godine, na 1.700 kvadrata za 48 korisnika. U okviru njega je svratište za 30 dece. Više od dve decenije je trebalo da se čeka da se jedno ovakvo prihvatilište otvori.

Drugog aprila 2019. godine, povodom obeležavanja međunarodnog dana osoba sa autizmom, otvorena je jedna od najznačajnijih organizacionih jedinica za poboljšanje kvaliteta života dece sa invaliditetom, a to je usluga „Predah“.

Na prvom mestu SNS je poboljšanje kvaliteta života svakog građanina Republike Srbije i to je razlog što ćemo u danu za glasanje podržati ovaj zakon. Hvala.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 16.05.2019.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicom, dame i gospodo narodni poslanici, svi predloženi sporazumi i ugovori pokazuju u stvari jedno, da je Republika Srbija jedno veliko gradilište u koje se danonoćno radi i gradi za bolju sadašnjost i još bolju budućnost generacija koje dolaze.

Razvijena infrastruktura je ekonomski zamajac svake zemlje i omogućava bolji kvalitet života svakog njenog građanina.

Politika SNS, politika našeg predsednika Aleksandra Vučića jeste bolji kvalitet života građana Srbije i zato ćemo u danu za glasanje podržati sve sporazume i ugovore.

Najpre moram da istaknem da je ulaganje u infrastrukturu u stvari ulaganje u razvoj, omogućavanje povoljnog poslovnog ambijenta za priliv investicija, omogućavanje novih radnih mesta, omogućavanje razvoja usluga, omogućavanje povećanog broja turista, otvaranje, naravno, i novih škola, rekonstrukcija starih škola, otvaranje novih bolnica, rekonstrukcija i modernizacija starih bolnica i, naravno, digitalizacija javne uprave, a sve u cilju kvalitetnijih i boljih usluga građanima Srbije.

Šta smo zatekli 2012. godine? Jednu urušenu, jednu upropašćenu zemlju, zemlju pred bankrotstvom, zemlju bez fabrika, 400 hiljada radnika na ulici, javni dug od 78% BDP, nezaposlenost od 26,9%. Jednostavno, zatekli smo prah i pepeo.

Zahvaljujući samo odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića, Vlade i SNS uspeli smo da Srbiju podignemo iz pepela i da Srbija već četvrtu godinu za redom ima suficit u budžetu i da danas bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.

Ono na šta ću se osvrnuti to je svakako ugovor o kreditu za povlašćenog kupca između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija i Eksport Import banke, kineske državne banke, a koja se odnosi na izgradnju deonice autoputa Preljina-Požega u dužini od 30,9 kilometara i čiji će kamen temeljac upravo sutra postaviti predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Moram da istaknem da izgradnja južnog Koridora, odnosno Koridora 11 trebalo bi da se završi od Beograda do Preljine već do kraja godine. Moram da istaknem da je deonica u dužni od 40 kilometara Ljig-Preljina završena 2016. godine i da se dalje nastavlja sa gradnjom ovog autoputa koji bi trebalo da poveže Republiku Srbiju sa Crnom Gorom, ali ono što je značajno, to je da će iz Požege jedan krak ići prema Boljarima, granici sa Crnom Gorom, a drugi krak trebalo bi da ide prema Užicu i Kotromanu, kako bi se Republika Srbija spojila i sa Republikom Srpskom, odnosno sa BiH, to je autoput prema Sarajevu.

Ono što na kraju želim da istaknem, to je da su napredak i razvoj od 2012. do 2018. godine, kada je SNS preuzela vlast, sasvim vidljiv, da oni sa naše desne strane, a to je žuto tajkunsko preduzeće, oličeno u Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću, Borisu Tadiću i Bošku Obradoviću, sve što su znali, znali su da pune svoje privatne džepove i bankovne račune u milionima evra na uštrb građana Srbije.

Za vreme vršenja vlasti gradonačelnika Dragan Đilas je ostavio prazan budžet u gradu od 1,2 milijarde evra. Tako su oni radili. Danas se koprcaju u sopstvenom blatu, blatu mržnje i zla i to građani prepoznaju. Zato ih i neće i zato glasaju za one koji vode računa o građanima Srbije, a to je Aleksandar Vučić i SNS. Zahvaljujem.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2019.

Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama se već drugi dan na javnoj raspravi nalazi set pravosudnih zakona koji su od izuzetnog značaja za unapređenje zakonodavnog okvira i naravno za veću i bolju zaštitu svakog građanina Republike Srbije.

Pitanje života, pitanje bezbednosti i sigurnosti svakog građanina Republike Srbije, a posebno pitanje zaštite života najranjivijih i najosetljivijih društvenih grupa je pitanje broj jedan za SNS, odnosno to je pitanje koje mora i treba da uživa punu zaštitu u svim mogućim oblastima, a pre svega u zakonodavnoj oblasti.

Iz tog razloga, smatram da su izmene i dopune Krivičnog zakona, koje predviđaju novu kaznu zatvora, a to je doživotna kazna zatvora, i te kako značajna upravo sa aspekta zaštite života najosetljivijih i najranjivijih, a to su deca, trudnice, nemoćni, ostareli i, naravno, zaštita svih onih koji su izloženi najgnusnijem i najmonstruoznijem činu, a to je silovanje od strane počinilaca ovog krivičnog dela.

Izmene i dopune ovog Krivičnog zakona svakako će imati istorijski karakter, jer prvi put, a naravno, u skladu sa uporedno-pravnim rešenjima najrazvijenijih evropskih zemalja i najrazvijenijih demokratija, kao što je Švajcarska, kao što je Nemačka, kao što je Francuska, kao što je Velika Britanija, uvodi se kazna doživotnog zatvora.

Pitanje zaštite života, odnosno pravo na život je osnovno ljudsko pravo i država je u obavezi da preuzme sve mere kako bi svaki građanin Republike Srbije ostvario to osnovno ljudsko pravo, pravo na život. Niko nema pravo da liši drugo lice prava na život. Taj koji se usudi da nekoga liši života je monstrum, to je neko ko je svirepo izvršio ubistvo i on naravno da zaslužuje doživotnu kaznu zatvora.

Doživotna kazna zatvora predviđena je za najsvirepija ubistva, upravo za ubistva dece, za maloletna lica, za trudnice, za stare i nemoćne. Tu nema i ne može biti uslovnog otpusta.

Naravno da kazna doživotnog zatvora u nekim drugim slučajevima poznaje i uslovni otpust. On može da se desi posle 27 godina izdržane kazne zatvora, ali naravno, tome prethodi i sudska odluka i mnogo drugih okolnosti koje mogu dovesti ili ne moraju da dovedu do uslovnog otpusta.

Vrlo je značajno i to što postoji opoziv uslovnog otpusta u vremenskom trajanju od 10 godina, tako da onaj koji ga ponovi, ponovo ide na izdržavanje kazne zatvora.

Ono što želim posebno da istaknem je da je ovaj zakon prvi put podržalo 160.000 građana preko inicijative Fondacije Tijane Jurić, odnosno oca pokojne devojčice, koja je tragično izgubila život upravo od jednog silovatelja, mučitelja i monstruma.

Takođe, želim da istaknem da je Ministarstvo pravde još 2015. godine formiralo radnu grupu i razmatralo je uvođenje doživotne kazne zatvora, a takođe želim da pohvalim da je u izradi izmena i dopuna Krivičnog zakona Ministarstvo pravde timski radilo zajedno za MUP i sa Ministarstvom zdravlja, tako da i neka pitanja koja se tiču otežavajuće okolnosti prilikom izricanja zatvorske kazne od strane suda moraju biti cenjene kada su u pitanju povratnici i to na jedan način kada su u pitanju prvi put, a na drugi način, odnosno strožije zakonske sankcije se moraju izreći kada su u pitanju povratnici drugi ili treći put.

Srpska napredna stranka nema dilemu. Ona glasa za život, a ovaj zakon svakako jeste u korist života svih naših građana. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Beograd, 27.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
- Centar za socijalni rad "Priboj" (Socijalni radnik) Republika Mesečno 56581.00 RSD 01.08.1983 -
- Ministarstvo rada i socijalne politike (Ugovor o delu) Javni izvor prihoda Mesečno 34800.00 RSD 01.01.2012 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 58000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 58000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 13.09.2016, 07:39