MILANKA JEVTOVIĆ VUKOJIČIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena je 29.01.1960. godine. Živi u Priboju.

Po zanimanju je socijalna radnica, a dugo je radila kao supervizorka Centra za socijalni rad u Priboju.

Bila je narodna poslanica u sazivima 2012 – 2014. godine i 2014 – 2016. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016.godine, ponovo je izabrana za narodnu poslanicu.

 
Poslednji put ažurirano: 20.05.2019, 12:14

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Priboj
  • 29.01.1960.
  • drugo

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, smatram da su izmene i dopune Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja od izuzetne važnosti i značaja.

Naime, uočeni su oni nedostaci koji su bili kao poteškoća u primeni zakona i da bi se oni otklonili, upravo u tom cilju su rađene izmene i dopune ovog zakona.

Ono što posebno želim da pohvalim, što je Vlada i vaše Ministarstvo vredno i odgovorno radilo, a to je uvođenje jedinstvenog informacionog sistema prosvete. Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema prosvete jedno je od strateških opredeljenja Vlade Republike Srbije i njegovo unapređenje je od izuzetnog značaja sa aspekta onih koji donose odluke.

Naime, da bi imali valjane, pouzdane, tačne i precizne podatke u sistemu prosvete i obrazovanja, svi sistemi moraju da budu umreženi i da bi donosioci odluka donosili valjane zakone, odnosno davali predloge za donošenje valjanih zakona. Ova izmena je od izuzetnog značaja.

Želim, takođe, da istaknem da u 1.500 škola na teritoriji Republike Srbije uveden je elektronski dnevnik, što je, takođe, značajno i sa aspekta ukupnog prosvetnog sistema, ali i sa aspekta i roditelja i učenika.

Takođe, želim da iznesem da je predstavljajući program „Srbija 2025“ predsednik Aleksandar Vučić naglasio da će za sistem obrazovanja biti izdvojeno 600 miliona evra, da će ta sredstva biti upotrebljena za dalju digitalizaciju i dostupnost interneta svakom učeniku i svakoj osnovnoj školi. Naime, ovim planom „Srbija 2025“ predviđeno je da ta sredstva budu uložena u digitalizaciju 30.000 učionica, znači, u digitalizaciju na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

Takođe, želim da naglasim da je predstavljajući svoj program „Srbija 2025“, predsednik Aleksandar Vučić, a tiče se domena obrazovanja, naveo da će 90 miliona biti utrošeno, odnosno upotrebljeno za veštačku inteligenciju, jer naravno, hvatanje u korak sa industrijskom revolucijom 4.0. od izuzetne je važnosti za uspešan prosperitet, za napredak, za ekonomski razvoj, za bolji životni standard svakog građanina Republike Srbije.

Predsednik Aleksandar Vučić, politika SNS, i naravno, politika Vlade i konkretno vašeg Ministarstva, imaju viziju razvoja Republike Srbije u svim segmentima, pa i u segmentima obrazovanja onako kako odgovara i učeniku i roditelju i prosvetnom radniku i poslodavcu i celokupnoj Srbiji. Zahvaljujem.

Devetnaesto vanredno zasedanje , 22.01.2020.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, ja se naravno, u potpunosti slažem sa diskusijom mog kolege gospodina Rančića, ali dodala bih još nešto. U fokusu obrazovnih zakona je zaštita najboljeg interesa učenika. U fokusu zakona o srednjem obrazovanju, takođe je zaštita najboljeg interesa učenika i povećanje obuhvata dece koja pohađaju srednju školu, jer znamo da je obrazovanje jedan od osnovnih uzroka smanjenja siromaštva, da je obrazovanje vezano za ekonomski napredak zemlje, ali takođe i na smanjenje siromaštva.

Kada su u pitanju deca, osobe sa invaliditetom, naravno da se susrećemo ta deca, njihovi roditelji susreću sa poteškoćama u vaspitno-obrazovnom procesu, ali ja odajem veliko priznanje Ministarstvu prosvete i vama ministre lično, što ste prepoznali poteškoće sa kojima se ova deca susreću, što su doneti individualni obrazovni planovi upravo da bi se svako dete sa teškoćama u razvoju obrazovalo u skladu sa svojim potencijalima i u skladu sa onim što ono može da postigne.

Naravno, zakonom su predviđene smernice koje će dodatno timove stručnjaka koji rade u obrazovanju uputiti da se detetu pruži puna i zdravstvena i obrazovna i socijalna podrška, a sve u skladu sa nalazom i mišljenjem interresorne komisije. Naravno, da ovo nije samo pitanje obrazovnih institucija, ovo je pitanje mnogo šire u vaspitno-obrazovni proces, kao podrška moraju da budu uključene i lokalne samouprave i centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove.

Ali ono što na kraju želim da kažem, za razliku od žutog tajkunskog preduzeća, Đilasa, Tadića, Jeremića, koji su pljačkali, opljačkali decu ometenu u razvoju, samo kroz dvorac „Heterlend“ za 150 miliona, mi i te kako vodimo računa o zaštiti najboljeg interesa i učenika smetnjama u razvoju. To je jedan proces, on će biti nastavljen i stalno će se ići na unapređenje da i ova deca steknu znanje u skladu sa svojim sposobnostima i u skladu sa njihovim interesom. To je politika SNS, to je politika ove Vlade, to je politika Aleksandra Vučića. Zahvaljujem.

Devetnaesto vanredno zasedanje , 20.01.2020.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, pre nego što počnem da li mogu da dobijem samo koliko vremena imam.

Imovinska karta

(Beograd, 27.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
- Centar za socijalni rad "Priboj" (Socijalni radnik) Republika Mesečno 56581.00 RSD 01.08.1983 -
- Ministarstvo rada i socijalne politike (Ugovor o delu) Javni izvor prihoda Mesečno 34800.00 RSD 01.01.2012 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 58000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 58000.00 RSD 03.06.2016 -