MILANKA JEVTOVIĆ VUKOJIČIĆ

Srpska napredna stranka

Rođena je 29.01.1960. godine. Živi u Priboju.

Po zanimanju je socijalna radnica, a dugo je radila kao supervizorka Centra za socijalni rad u Priboju.

Bila je narodna poslanica u sazivima 2012 – 2014. godine i 2014 – 2016. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016.godine, ponovo je izabrana za narodnu poslanicu.

 

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Priboj
  • 29.01.1960.
  • drugo

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Dvadeset peta posebna sednica , 11.07.2019.

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, gospodine Zaštitniče građana, gospodine Pašaliću, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalazi Izveštaj o radu Zaštitnika građana za 2018. godinu.

Najpre moram da istaknem da je pitanje ljudskih prava i sloboda zajemčeno Ustavom Republike Srbije kao najvišim pravnim aktom, kao i drugim zakonskim propisima koji proizilaze iz Ustava, ali naravno i svim međunarodnim dokumentima koje je Republika Srbija ratifikovala i koji su postali sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije.

Najpre moram da istaknem da je vaš Izveštaj koji ste podneli za 2018. godinu sveobuhvatan, da je detaljan, da opisuje stanje u svakoj pojedinačnoj oblasti koju ste vi analizirali, da opisuje poteškoće sa kojima se građani suočavaju i da sadrži preporuke i predloge za otklanjanje poteškoća, koje ste u razgovoru sa građanima ili prilikom dostavljanja njihovih pritužbi sagledali kao realno opravdane.

Ono što posebno želim da istaknem, to je da ste vi, gospodine Pašaliću, zatekli jedan urušen sistem Zaštitnika građana, jer Zaštitnik građana Saša Janković, koji je bio punih 10 godina zaštitnik građana Srbije, nije bio njihov zaštitnik, već promoter svoje sopstvene politike i to protivustavno i protivzakonito.

Sa mesta Zaštitnika građana formirao je stranku i na kraju se kandidovao za predsednika Republike.

U toj svojoj političkoj fantaziji, naravno da je došlo do propadanja njegove politike, a one koje je on ostavio na čelu te svoje politike posle njega, svakako da su ljudi o kojima najbolje zna moj kolega, gospodin Marko Atlagić, a ja bih samo rekla da su to ljudi koji često nemaju kontakt sa sopstvenim mozgom.

Naime, šta hoću da kažem? Saša Janković, nekadašnji Zaštitnik građana, nije se brinuo o zaštiti prava građana i to zaštiti prava onih najugroženijih i najranjivijih, što je u skladu sa zakonom prioritet rada Zaštitnika građana, jer da se brinuo o zaštiti prava najugroženijih i najranjivijih, siromašnih građana Beograda, ne bi dopustio da se u vreme vlasti Dragana Đilasa ostavi dug od 120 miliona na ime neisplaćenih jednokratnih novčanih pomoći za najsiromašnije građane Beograda.

Takođe, ne bi dozvolio da Dragan Đilas, za vreme vršenja vlasti u Beogradu ostavi dug trudnicama i porodiljama koji ponovo treba da budu predmet zaštite Zaštitnika građana od 388 miliona dinara.

Takođe, taj Zaštitnik građana je morao hitno da reaguje na pljačku Pajtića i otimanje 150 miliona od dece ometene u razvoju kroz, tobože izgradnju dvorca Heterlend, dvorac nikad nije izgrađen, pare su otišle, ko zna kuda, najverovatnije u privatne džepove, a mesto oko Heterlenda ostalo je zaraslo u korovu, jedna obična ruševina.

Takođe, gospodin Saša Janković i te kako je trebalo da reaguje kada je Dragan Đilas za potrebe „Velikog brata“ i za sticanje sopstvenog profita izgradio objekat, a u ugovoru je doslovce naznačeno da je objekat od opšteg interesa i da je namenjen za dnevni boravak dece.

Toliko o prethodnom Zaštitniku građana čija se politička partija danas koprca u blatu sopstvenog zla i mržnje prema svemu onome što je napredno u Republici Srbiji.

Što se tiče vašeg izveštaja, ja ću se osvrnuti na nekoliko aspekata, sem vidljivosti koju ste postigli, a tu vidljivost postigli ste upravo kroz ove dane otvorenih vrata u Gradu Beogradu, ali, ono što želim da pohvalim to je vaš odlazak u unutrašnjost i razgovor sa građanima koji imaju problema u rešavanju postupaka pred organima javne vlasti.

Za SNS, našeg predsednika Aleksandra Vučića, najvažnije je da javna uprava bude efikasan servis građana Republike Srbije. U tom smislu vaš odlazak u unutrašnjost i razgovor sa građanima, oči u oči, upravo onako kako svakodnevno radi i naš predsednik Aleksandar Vučić, smatram od neprocenjive važnosti za vaš dalji rad.

Takođe, pohvaljujem i novu sistematizaciju i unutrašnju organizaciju radnih mesta, posebno formiranje ovog odeljenja za hitno postupanje. Zašto želim da pohvalim otvaranje tog odeljenja? Zato što je to odeljenje upravo otvoreno sa ciljem da se hitno, blagovremeno, bez odlaganja, po principu odmah i sad, reaguje na sve one pritužbe koje se tiču zaštite dece, zaštite osoba sa invaliditetom, zaštite starih, jer to su lica koja su prepoznata kao posebno ranjive grupe.

Pohvaljujem odeljenje i proširenje kapaciteta odeljenja za Nacionalni mehanizam prevencije torture. Moram da kažem da sam kao član skupštinske Komisije za vršenje nadzora nad radom zavoda u kojima se izdržavaju zatvorske kazne, bila u obilasku zatvora u Nišu, i zbilja, sa kolegama narodnim poslanicima, se uverila da su uslovi života i rada zatvorenika, ali i uslovi osoblja koje radi i te kako unapređeni i to sa aspekta stanovanja, sa aspekta ishrane, sa aspekta zdravstvene zaštite, sa aspekta psiho-socijalne podrške, sa aspekta radnog angažovanja, kako u krugu samog zatvora, tako i oni zatvorenici koji izdržavaju kaznu tzv. poluotvorenom odeljenju, mogu da se radno angažuju određen broj sati van zatvora.

Takođe, zahvaljujući merama finansijske konsolidacije i merama koje je preduzeo još dok je bio premijer Aleksandar Vučić, izgrađen je potpuno nova zatvor u Pančevu i to prema poslednjim svetskim standardima, što se tiče i pristupačnosti, i života osuđenika, ali i rada zaposlenih.

Moram da istaknem da ste negde prepoznali i pohvalili sticanje novih znanja, veština, stalno edukaciju zaposlenih u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, što je i te kako važno, jer patologija, i uopšte zatvorenici. Suština, znači menja se iz godine u godinu i svakako je neophodno da oni koji se bave radom zatvorenicima imaju i dodatna znanja i veštine, a sve ponovo u interesu zatvorenika gde će biti omogućena potpuna resocijalizacija , sa tog aspekta je značajno.

Takođe, želim da pohvalim i neke vaše predloge koje ste uputili nekim ministarstvima, a pre svega mislim na Ministarstvo rada. Ministarstvo rada je te predloge uvažilo, Vlada je predložila Narodnoj skupštini, a Narodna skupština je usvojila izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, posebno iz razloga što su mnogi građani imali poteškoće kod onih privremenih rešenja koji su donošeni u beskonačnost.

Sada je to zakonom drugačije precizirano. Moram da istaknem da je Narodna skupština, opet ste i vi tu imali učešća, odnosno konsultovana od Ministarstva rada, usvojila izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se tiče obračuna onih godina staža osiguranja, a to su one godine koje ljudi nisu mogli da pronađu, koji su na primer nekada radili na KiM, pa nisu mogle te godine staža da budu povezane, itd.

Sve u svemu, na dobrom ste putu. Želim vam uspešan rad, da imate što manje pritužbi na rad organa javne vlasti i državne uprave, a da državna uprava u pristupu sa građanima ima adekvatan, brz i efikasan pristup, jer, na kraju krajeva, javna uprava i postoji radi građana. Zahvaljujem.

Trinaesto vanredno zasedanje , 09.07.2019.

Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama se danas nalazi predlog Odbora za finansije koji se tiče kandidata za Komisiju za zaštitu prava u postupcima javne nabavke.

Najpre moram da istaknem da je Odbor za finansije na jedan transparentan i na zakonu zasnovan način obavio razgovor sa tri kandidata i zatim je na osnovu bodovanja, na osnovu testa koji se tiče stručnosti i osposobljenosti, kao i na osnovu intervjua bodovao sva tri kandidata i na osnovu utvrđenih bodova izabrao, naravno, kao što to SNS uvek i čini, najboljeg kandidata, to je Mersiha Marković, odnosno Odbor za finansije daje predlog Narodnoj skupštini da ovaj kandidat bude izabran za člana Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Za ovog kandidata je takođe navedeno da ona sem stručnosti poseduje i radno iskustvo koje je takođe neophodno za imenovanje za člana Komisije, ali takođe da je i završila master studije i da je odbranila master rad na temu „Korupcija u javnim nabavkama“, što svakako ukazuje na to da ovaj kandidat raspolaže i dodatnim znanjima i veštinama u oblasti prepoznavanja korupcije u postupcima javnih nabavki.

Moram da istaknem da je ova komisija u prošloj godini, kako je to već Odbor naveo u svom izveštaju, donela 1.094 odluke, a ono što je primećeno, to je da je smanjeno vreme za odlučivanje po predmetima, što je i te kako važno, kao i da je smanjen broj žalbi na zaključke koje ova komisija donosi, a to takođe ukazuje da je povećan kvalitet rada i efikasnost ove komisije.

Takođe, ovim predlogom Odbor za finansije pokazuje da je podigao lestvicu u izboru predloženih kandidata, a naravno pokazuje još jedno, da je nadležni skupštinski odbor, kao i da smo mi kao poslanici Narodne skupštine i te kako nadležni za nadzor i kontrolu rada ove komisije.

Javne nabavke su i te kako značajne, pre svega sa aspekta sprečavanja korupcije. Srpska napredna stranka je 2012. godine, kroz kampanju svoju, nakon toga su joj građani poverili i ogromno poverenje, i te kako radila na donošenju izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama. Zašto? Zato što je još Verica Barać ukazivala da se kroz javne nabavke vrše strahovito velike malverzacije. Takođe, prema izveštaju Evropske unije do 2012. godine svaki četvrti dinar iz javnih nabavki odlazio je u privatne džepove, a znamo ko je upravljao Srbijom do 2012. godine, to je žuto tajkunsko, pljačkaško i lopovsko preduzeće Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Jeremića i ovih drugih u različitim žutim agregatnim stanjima.

Ono što još moram da istaknem, to je da je ovo pljačkaško preduzeće za deset godina svoje vlasti ojadilo Srbiju i građane Srbije za 100 milijardi evra. Samo u procesu privatizacije ne prema našim procenama, već prema procenama jednog američkog instituta, iz zemlje je izneto 51,4 milijarde evra. To je primer totalne bahatosti i totalnog guranja u siromaštvo građana Republike Srbije i primer kako je ovo tajkunsko preduzeće punilo svoje sopstvene džepove. U to vreme važilo je pravilo da tajkuni donose zakon, a političari ga sprovode. Upravo kroz postupke javnih nabavki oni su tendere sprovodili tako da su tenderi imali diskvalifikatorski karakter u odnosu na sve one koji nisu njihova ortačka družina i njihova ortačka preduzeća i samim tim sprečavali su konkurenciju i prijavu svih onih zainteresovanih ponuđača koji bi kroz veću konkurenciju doveli, naravno, i do povoljnije cene. Njih povoljnija cena za građane Republike Srbije nije zanimala, njih je zanimala samo cene sopstvene ugradnje, koja se verovatno merila procentima 10, 20, 30% itd.

Sada ću navesti primer sajber krađe Dragana Đilasa u gradu Beogradu tokom 2009. godine, a u pitanju je kupovina softvera vredna deset miliona evra. Naime, svrha te kupovine i nabavke tog softvera bila je da poveže sva gradska javna preduzeća sa gradskom upravom, a zašto da ih poveže? Zato da bi se pratili finansijski tokovi novca, da bi se pratilo stanje i javnih nabavki i da bi se u svakom momentu znalo sa kojim novcem se raspolaže. Naravno, to je trebalo da se uradi jednim klikom i da sve bude transparentno i vidljivo. Draganu Đilasu i njegovim ortacima iz društva i Tadića i Jeremića i Obradovića i ovih drugih, ne znam im već ni sva imena, nikako nije odgovarala transparentnost i vidljivost u državnom poslovanju. Njima je odgovaralo da oni budu vidljivi na televizijskim emisijama, a da ono što oni stavljaju u svoje sopstvene džepove bude nevidljivo. Tako su oni u stvari dali deset miliona evra, a da taj softver uopšte za vreme njihove vlasti nije ni pušten u funkciju.

Takođe želim da navedem i kontejnere za koje je Dragan Đilas u Beogradu dao 6,8 miliona evra. Naravno, to nije on dao, to je dao grad Beograd, to su dali građani Beograda, i naravno ti kontejneri, a na osnovu mišljenja veštaka, apsolutno ne odgovaraju svojoj svrsi. Ni to ne zanima Dragana Đilasa i njegove ortake, jer njega nikada nisu ni zanimali građani Srbije, već samo sopstveni džepovi.

Ono što svakako Dragan Đilas poseduje, a što drugi koje on proziva ne poseduje, to je diploma za pljačku i lopovluk Srbije i građana Srbije. Protiv toga se SNS bori i to je njena politika borbe protiv pljačke, protiv korupcije, to su građani Republike Srbije prepoznali i zato poverenje daju odgovornim, marljivim, vrednim i disciplinovanim, onima koji rade u interesu građana Republike Srbije. Zahvaljujem.

Trinaesto vanredno zasedanje , 08.07.2019.

Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, gospodo iz Viskog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, pred nama se danas nalazi predlog sa 34 kandidata za predlog sudija koji se prvi put biraju za sudijsku funkciju, kao i 37 kandidata koji se biraju za zamenike javnih tužilaca.

Ono što želim da istaknem to je da je sam postupak obavljen na jedan transparentan način i što se tiče ispunjenosti svih zakonom propisanih uslova, ali naravno SNS, s obzirom da je jedan od prioriteta SNS vladavina prava i dostupnost pravde građanima Republike Srbije, i te kako će uvažavati i princip profesionalnosti i princip stručnosti i princip dostojnosti u danu za glasanje.

Neznanje sudija može i da nadoknadi učenjem i radom, edukacijom i stalnim usavršavanjem, ali kada je u pitanju dostojnost, za nas je dostojnost i te kako važna, to je nešto što sudija ima ili nema. Pitanje dostojnosti u vršenju kako sudijske funkcije, tako i u vršenju funkcije zamenika javnog tužioca, i te kako su značajni i to je nešto što će SNS i te kako uvažavati.

Za nas je značajno da sve one sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao i zamenici javnih tužilaca sude isključivo u skladu sa Ustavom i zakonom, jer one odluke koje oni donose donose u ime naroda. Za nas su građani, interesi građana Republike Srbije i te kako važni i to posebno u ovoj oblasti.

Nakratko moram da se osvrnem na period od 2012. godine. Zašto? Zato što je u tom periodu urušeno sve što je u Srbiji moglo biti urušeno, pre svega ekonomija, ali je na jedan zastrašujući način urušen vrlo važan sistem Republike Srbije, a to je sistem pravosuđa.

On nije samo urušen, on je potpuno slomljen. Godine 2009. bez svojih funkcija ostalo je 1.100 sudija i javnih tužilaca i to samo zato što nisu odgovarali žutom, tajkunskom, pljačkaškom preduzeću, oličeno danas u liku Borisa Tadića, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Obradovića itd. Naravno da je Ustavni sud vratio sve ove sudije i javne tužioce, ali to je koštalo i Republiku Srbiju i građane Republike Srbije. Ta neuspela reforma pravosuđa ovu državu i građane koštala je 17 miliona evra.

U to vreme Republičko javno pravobranilaštvo, iako je trebalo, iako je njegova osnovna nadležnost da brani imovinu i javnu svojinu države Republike Srbije, nikakvog uticaja nije imalo kada je u pitanju bio Zakon o privatizaciji i stečaju, ni tokom donošenja ovog zakona, ni u implementaciji ovog zakona.

Na taj način ne brigom, bahatošću, ogromno građevinsko zemljište u ovom postupku uz simbolične nadoknade ili nikakve, prešle su u privatne ruke, žutog tajkunskog pljačkaškog preduzeća. To više ne smemo dozvoliti.

Zahvaljujući volji naroda 2012. godine, kada je SNS došla na vlast, oni su naravni i na drugi način urušavali pravosudne institucije kroz mrežu ustanova pravosudnih institucija i na taj način ponovo na uštrb građana nisu im omogućili laku dostupnost pravde. Godine 2013, za vreme kada je ministar bio Nikola Selaković, ispravljena je mreža suda u Republici Srbiji, građanima dostupnost pravde postala je brža i efikasnija. Naravno, usvojena je i Nacionalna strategija u reformi pravosuđa od 2013. - 2018. godine, usvojena i Nacionalna strategija u borbi protiv korupcije. Zašto je žutom tajkunskom preduzeću odgovaralo urušeno pravosuđe? Samo iz razloga što sa urušenim pravosuđem državu može da razjeda kao kancer korupcija i državu je do 2012. godine, upravo korupcija i kriminal razjedao.

Nadamo se da će jačanjem pravosudnih institucija, a svakako izbor sudija i tužilaca jeste jedan od načina jačanja ljudskih resursa, dovesti do bržeg i efikasnijeg pravosuđa.

Naravno, stav SNS je nulta tolerancija prema korupciji i kriminalu. To su, naravno, pokazala i odeljenja koja su 1. marta 2018. godine formirana pri višim javnim tužilaštvima i sudovima. Samo u prošloj godini bilo je oko 500 osuđujućih presuda.

Naravno, SNS se zalaže za to da svi budu jednaki pred zakonom. Među tim osuđujućim presudama za korupciju nalaze se i neki funkcioneri, ali naš stav je i dalje nulta tolerancija prema korupciji i kriminalu i svi jednaki pred zakonom. Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Beograd, 27.06.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
- Centar za socijalni rad "Priboj" (Socijalni radnik) Republika Mesečno 56581.00 RSD 01.08.1983 -
- Ministarstvo rada i socijalne politike (Ugovor o delu) Javni izvor prihoda Mesečno 34800.00 RSD 01.01.2012 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 58000.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 58000.00 RSD 03.06.2016 -
Poslednji put ažurirano: 13.09.2016, 07:39