Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ljubiša Stojmirović glasao

Ljubiša Stojmirović

Srpska napredna stranka


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao