Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Biljana Pantić Pilja glasala

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka

Nijedan akt nije pronađen.