Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Jovicki glasalausvojen

za


usvojen

za