Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Jovicki glasala

usvojen

za