Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mirjana Dragaš glasala

Mirjana Dragaš

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.