Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Kasalović glasao

Zoran Kasalović

Socijalistička partija Srbije