Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Bojana Đorđević glasala

Bojana Đorđević

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.