ZORAN RADOVANOVIĆ

Nestranačka licnost

Zoran Radovanović је rođen 8. juna 1970. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Nišu 1995, magistrirao 2002. godine, specijalizaciju završio na radiologiji 2003, a doktorirao 2005. Od 2008. je docent na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Od 1996. godine radi na Institutu za Radiologiju Kliničkog centra u Nišu. Od 2008. do 2009. godine, bio je načelnik kabineta za kompjuterizovanu tomografiju na Institutu za Radiologiju KC Niš, a od oktobra 2009. je imenovan odlukom Vlade RS, na mesto Zamenika Direktora KC Niš. Član je većeg broja domaćih i inostranih strukovnih udruženja radiologa. Autor i koautor je više od 100 stručnih i naučnih radova objavljenih u vodećim domaćim i stranim časopisima, kao i prezentovanih na domaćim, evropskim i svetskim Kongresima. Autor i koautor više poglavlja u udžbenicima i praktikumima za studente medicine i stomatologije.

Predavač po pozivu na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, kao i na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Od 1998. godine je izabran za asistenta pripravnika, pa za asistenta i od 2008. godine do sad je docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Član radnih tela Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Nišu.

Predsednik Kluba studenata Medicinskog fakulteta bio je u dva mandata od 1989. godine. Nakon toga u tri mandata bio je Predsednik Saveza studenata medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Bio je Potpredsednik Saveza studenata Univerziteta u Nišu.

Član Socijalističke partije Srbije od 1995. godine. Obavljao je sledeće funkcije: Predsenik Mladih socijalista Niša, Predsednik Okružnog odbora SPS Nišavskog okruga, Podpredsednik Okružnog odbora SPS Nišavskog okruga, Predsednik Gradskog odbora SPS Niš, član Glavnog odbora SPS i član Izvrsnog odbora glavnog odbora SPS u više mandata.

Biran je za odbornika Skupštine Grada Niša 2000-2004. i 2012.-. Odbornik u Skupštini gradske Opštine Pantelej 2008-2012. Bio je Predsednik Upravnog odbora ATD i
Poslednji put ažurirano: 19.02.2022, 19:47

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta posebna sednica, 02.09.2013.

Poštovani predsedavajući, uvaženi potpredsedniče i članovi Vlade u najavi, član 107. je povređen gde se moj prethodnik obraćao, davao je ocene koje se odnose na privatni život drugih lica.
Pre svega hteo bih samo da podsetim da su u ekspozeu Vlade 2004. godine postojali principi koji se odnose na … Govorim o Branku Ružiću, odnosno ministarčiće i ministarčića kako ste nazvali. Ti principi se odnose redom na pitanje Kosova i Metohije, dobili ste odgovor upravo od potpredsednika. Evropske integracije su bile drugi princip Vlade 2004. godine, saradnja sa Haškim tribunalom kada je 18 ljudi dobrovoljno otišlo u Hag. Dobrovoljno otišlo u Hag, a pričate o ucenama, socijalna politika, ekonomska itd.
Mislim da je vrlo nekorektno i da treba javnost da zna da ovo što se izgovara nije dobro jer ista ta Vlada je potpisala Partnerstvo za mir koji svi u Evropi zovu predvorjem NATO pakta, a vi ovde prozivate da ova vlada radi kako ne treba. Ta vlada je nadmašila prethodnu Vladu time što je u prethodnoj Vladi gospodin Jovanović koji sa mnom sedi ovde, kao potpredsednik za evrointegracije nije uspeo da potpiše taj papir.
Ova Vlada Srbije će uvesti Srbiju u Evropu i uvodi je sigurnim putem u Evropu, a nemojte vi da brinete o resorčićima i o kvalitetima predloženih kandidata. Hvala.

Šesta posebna sednica, 31.08.2013.

Zahvaljujem.
Uvaženi premijeru, potpredsedniče, članovi starog i novog kabineta, reklamiram povredu Poslovnika član 106. stav 3. tzv. dobacivanje za vreme priče nekog govornika. Malopre se sa moje desne strane javio uvaženi kolega istoričar, nekadašnji vojni ministar, objašnjavajući i dobacujući šta je bilo i kako se ponašao SPS u ovom prethodnom periodu. Uvaženi kolega dramaturg, meni blizak po godinama, je pominjao 13 budžeta od kojih je SPS glasao za devet, kako se mi menjamo, pošto sam ja već mnogo dugo član SPS, pre onog „oženi me“ itd, kada sam ovo što sad nosim imao i tada, nisam bio u farmericama.
Samo bih zamolio da se vratimo na temu dnevnog reda. Godine 1996. vi ste u Nišu, ne mislim konkretno, svi vi, prodali elektronsko-mašinsku, uništili ste sve što ste liberalno prodali. Trenutno su u Japanu na vlasti liberali. Videćemo kako će njihov koncept proći tamo, pa da uzmemo neka kvalitetna iskustva.

Šesta posebna sednica, 31.08.2013.

Sada ću da gledam direktno u vas. Neću da gledam ni desno, ni levo. Obraćam se vama.
Godine 2000. meni su kao građaninu obećali tri stvari. Obećali su mi da će ostati Crna Gora u sastavu Srbije, ostaće Kosovo sa nama i stići će 100 milijardi. Ništa nije ispunjeno. Ne gledam ni desno, ni levo…