Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Zoran Radovanović glasala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala