Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Zoran Radovanović glasalausvojen

Nije prisustvovala