Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Radenković glasao

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovao