Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Radenković glasao

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbijeusvojen

za


usvojen

za