Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milisav Petronijević glasao

Milisav Petronijević

Socijaldemokratska partija Srbije