Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Srđan Dragojević glasao

Srđan Dragojević

Socijalistička partija Srbije