Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Stefana Miladinović glasala

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala