Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zvonimir Stević glasao

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.