BOJANA BOŽANIĆ

Nestranačka licnost

Bojana Božanić je rodjena 1981. godine. Diplomirala je engleski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Članica Demokratske stranke Srbije. Do sada je obavljala dužnosti pomoćnika predsednika opštine Čajetina
Poslednji put ažurirano: 20.02.2022, 11:39

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.
Poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, DSS podnela je amandman da se uvede nova ekonomska klasifikacija 621, koja je postojala u prethodnom budžetu, i to u delu Ministarstva privrede, odnosno turizma, za nabavku, odnosno za obezbeđivanje sredstava za razvoj turizma prema posebnim master planovima i raspisanim konkursima u iznosu od 300 miliona.
Smatram da je to izuzetno važno, iako u obrazloženju stoji da Vlada nije zainteresovana za ulaganje u turizam i ova privredna grana ne predstavlja prioritet u radu Ministarstva privrede. Molila bih da mi ministar finansija to objasni, s obzirom da drugog ministra nema.
Sredstva koja su opredeljena za mašine i opremu od 947 miliona su u stvari planirana samo za šestosednu žičaru na Kopaoniku, izgradnju letnjih dečijih igrališta, koja su planirana u tri planinska centra još od prošle godine.
U svakom slučaju, smatram da je turizam jedna od razvojnih šansi Srbije. Imamo planinski turizam, gradski, banjski, seoski u okviru tih svih vidova turizma, zdravstveni, sportski, kulturni i ono što nam danas treba u ovom užurbanom svetu brze komunikacije jeste taj kratak „siti brejk“, znači period i vreme kada ljudi mogu brzo da se odmore na nekoj od naših planina ili u nekoj od naših banja.
Sve u svemu, pored marketinga, ovde nedostaje infrastruktura. Mislim na puteve, mislim na aerodrome, a onda posle toga vodovod, kanalizacija, internet itd. Ukoliko država kroz podsticajne mere ne bude planirala pomoć u izgradnji infrastrukture za turističke centre, svakako ne možemo naše potencijale staviti u funkciju održive ekonomije i na taj način unaprediti privredu, jer svakako sa razvojem turizma, koje je perspektivna grana kod nas i koja je samo u prethodnoj godini imala rast od 12%, bez nekih posebnih ulaganja, ne možemo unaprediti. Ona takođe generiše i druge privredne grane. Imamo saobraćaj, trgovinu, ugostiteljstvo, građevinsku industriju, što je vrlo važno.
Mislim da pored toga, što u čitavom svetu imamo razvoj turizma, on je po učešću BDP sa sedmog prešao na treće mesto, a mi se u Srbiji toga lako odričemo. Mislim da ga treba stimulisati i mislim da treba da vratimo ovu ekonomsku klasifikaciju 621 u budžet.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Zahvaljuje, poštovana predsedavajuća.
Ministre, mi smo ovde u članu 11. predložili da se on briše. To je samo jedan u nizu članova kojim se opisuje tehnika kojom ne sme da se krši budžet. Mislimo da prosto nema potrebe da vršimo prenormiranje zakona i da je sasvim dovoljno ono što je definisano u drugim zakonima.
Mislim da je u stvari veći problem koji imamo sa budžetom i sa ovim setom ekonomskih zakona. To što predstavnici Vlade u principu nisu radili u privredi, pa oni možda malo više komplikuju stvari. Ali, ono što smatram kada govorimo o budžetu i uopšte o setu ekonomskih mera, jeste da treba da vodimo računa o tome da nam princip bude da šta uzmemo od privrede kroz poreze, to treba da vratimo privredi kroz stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i da ulažemo u one grane privrede gde bez nekih posebnih problema i poteškoća možemo da izvučemo prihod. Kao što sam govorila, to je turizam. Zaista mislim da upravo u toj oblasti možemo da unapredimo privredu bez nekih većih ulaganja, kao što je to bilo u prethodnom periodu.
Smatram da našom poreskom politikom treba da stimulišemo reinvestiranje u privredu, kao što to rade zemlje u okruženju i pre svega da privučemo investitore, ali i domaće, ne samo strane, tako što ćemo obezbediti jednak tretman, npr, što se tiče naplate poreza, bolju kontrolu i svakako smanjenje sive ekonomije. Zaista mislim da treba o tome, pre svega kada radimo budžet, najviše voditi računa.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Zahvaljuje, poštovana predsedavajuća.
Htela bih samo da iskoristim priliku da kažem da se mi kao narodni poslanici amandmanima trudimo da poboljšamo svaki zakon, a naravno i budžet. Svi poslanici se trude, ali možda ne stignu baš na svaki član da daju neki amandman. Mislim da je vrlo važno da kažemo da se DSS pre svega zalaže za unapređenje uslova za obrazovanje i razvoj studenata i da ćemo podržati amandman kolege Mladena Grujića, koji se odnosi na ovu oblast. Ukoliko, kako sam čula, sve poslaničke grupe iz opozicije i pozicije, NS i SPS budu glasali, onda ćemo ovaj amandman usvojiti. Mislim da će Ministarstvo prosvete morati da uvrsti to u svoj prioritet, kao što ste malo pre rekli.