Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bojana Božanić glasao

usvojen

Nije glasao


usvojen

Nije glasao