Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miloš Aligrudić glasao

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao