Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Gorica Gajić glasala

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije