Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ružica Igić glasala