Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ružica Igić glasao
usvojen

Nije glasao