Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ružica Igić glasao

usvojen

Nije glasaousvojen

Nije glasao