Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ružica Igić glasao

Nijedan akt nije pronađen.