DUŠICA MORČEV

Nestranačka licnost

Dušica Morčev rođena je 1978. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu. Dosadašnje funkcije u DSS: potpredsednik Omladine Demokratske stranke Srbije od 2002. do 2004.godine,član Glavnog odbora Demokratske stranke Srbije od 2002. do 2004.godine, trener Centra za edukaciju DSS pri Izvršnom odboru stranke,
Poslednji put ažurirano: 20.02.2022, 12:28

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Poštovani predsedniče, poštovane kolege narodni poslanici, zaista mi je žao što ne mogu da se obratim i lično ministru, jer sam želela još jednom da apelujem na njega da ovaj amandman razmotri i prihvati zbog njegovog značaja.
Mi smo podneli ovaj amandman kojim tražimo da propis koje reguliše finansiranje javnih servisa, da se usvoji do 01.01.2014. godine. Zašto mislimo da je izuzetno važno? Donošenje zakona o javnom servisu najavljuje se više godina, a evo još uvek nije donet. Znamo da je nacionalna televizija u jako teškoj finansijskoj situaciji. To se odražava na kvalitet programa koji gledamo, školskog, dokumentarnog, naučnog, kulturnog, jer nacionalna televizija nema sredstava da proizvodi nove programe i količina tog novog programa koji se proizvodi nije dobrog kvaliteta, jer naša nacionalna televizija nema sredstava.
Značaj svake nacionalne televizije je izuzetno velik. Obavezna nacionalne televizije je da proizvodi kvalitetan program, da promoviše i štiti kulturne vrednosti jednog naroda.
Još jednom ću ponoviti, ministre, molim vas, razmotrite ovaj amandman. Vi ste u obrazloženju rekli da je rok koji smo mi dali da se usvoje propisi za donošenje ovog zakona 01.01.2014. godine nerealan. Pozivamo vas da vi nama kažete koji je najkraći realan rok, da to stavimo u ovaj zakon. Imamo mogućnost da preko odbora to uradite i da se zaista ovo pitanje što pre reši. Hvala.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Zamolila bih vas, uvaženi ministre, da preko odbora definišemo ovim članom zakona da će propis kojim se reguliše finansiranje javnog servisa, da definišemo tačno do kada to može da se uradi. O ovome je pričano dugo godina. Ovaj problem se ne rešava dugo godina. Nije na odmet i izuzetno je važno da u ovom zakonu to predvidimo.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, mi smo predložili da se član 35. briše iz više razloga. Ja ću vam sada i usmeno to obrazložiti.
Član 35. govori o tome da se politika Vlade vezana za socijalna davanja u 2014. godini neće menjati. Mi smatramo da je socijalan politika bila pogrešna i da ona mora u 2014. godini da se menja. Zašto?
Socijalna politika treba da bude okrenuta ka najugroženijim i najosetljivijim grupama. Treba da brine o porodicama sa decom, o porodicama u kojima niko nije zaposlen, o staračkim domaćinstvima, posebno u seoskim sredinama, o penzionerima sa niskim penzijama.
Socijalna politika definisana budžetom i po novom sredstva ne zadovoljavaju osnovne potrebe. Znači, već po ovome što ste predložili, tim sredstvima, ona ne zadovoljava njihove osnovne potrebe, a vi ste podigli PDV na osnovne životne namirnice, poskupljujete hleb, mleko, šećer, ulje, lekove. Znači, ove ugrožene kategorije već ne mogu da izađu na kraj, ne mogu da priušte sebi osnovne životne namirnice, vi ste podigli PDV i njih direktno ugrožavate, a niste izdvojili veća izdvajanja kako bi oni izašli sa tim na kraj.
Zbog toga smo predložili brisanje ovog člana, jer on ovako kako stoji ništa ne znači. Hvala.