Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dušica Morčev glasala
usvojen

Nije glasala