Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Mihajlov glasao

Nijedan akt nije pronađen.