Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radojko Obradović glasaousvojen

Nije prisustvovao