ALEKSANDAR PEJČIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 4. marta 1968. godine u Leskovcu. Diplomirao je na Fakultetu fizičke kulture u Nišu, gde je upisao postdiplomske studije.

Predsednik je Gradskog odbora DSS-a u Leskovcu, član Glavnog i Izvršnog odbora DSS. Bio je direktor Sportsko-rekreativnog centra «Dubočica» u Leskovcu i načelnik Jablaničkog upravnog okruga.

Kao poslanik u sazivu od 2008. bio je
Poslednji put ažurirano: 17.02.2022, 15:16

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, kada je bila rasprava u načelu, gospodine ministre, vi i premijer Ivica Dačić govorili ste da će ovaj budžet uticati na standard građana, da će morati da se štedi, da će racionalno i realno da se troše sredstva. Međutim, neke stvari i primeri u ovom budžetu vas demantuju. Tako u članu 7, a odnosi se na Ministarstvo pravde i državne uprave, razdeo 23, funkcija 111, program 601, projekat 001, ekonomska klasifikacija 451, iznos 270 miliona dinara. U prošlom budžetu, budžetu za 2013. godinu, ova cifra nije postojala i mi vas pitamo – za šta je namenjeno ovih 270 miliona?
Složićete se sa mnom, nije uopšte mala cifra. Verovatno za određene subvencije, administracije, ali očekujemo od vas odgovor i recite nam za šta su namenjena.
Hteli smo da ova sredstva prebacimo na resor Ministarstva sporta i omladine, vezano za kapitalne investicije i izgradnje sportskih dvorana u ruralnim i siromašnim sredinama.
Na taj način bi se postigao višestruki pozitivan efekat, pre svega, animirala bi se omladina, uključivali bi se u nove klubove. U uzrastu preškolskog i osnovnoj školi mnoga deca imaju deformitete. Na taj način bi se postigao taj zdravstveni efekat zato što bi imali mogućnost da koriguju te svoje efekte. Migracija bi se sprečila, mnoga omladina, mnogi zainteresovani za bavljenje sportovima ostali bi tu na selu u ruralnim sredinama. Znači, to su sve pozitivni efekti zbog čega smo mi podneli ovaj amandman.
Ja vas na kraju pitam - da li vam je bitna subvencija administracije, tj. da administracija pojede ova sredstva ili vam je bitnija sreća deteta? Zahvaljujem.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsedniče, ministre, mislim da je namera moje koleginice Jefić izuzetno nekorektna prema gađanima Leskovca.
Prvo moram reći da sam niški student i znam u kakvoj situaciji je uopšte Grad Niš i građani Niša. Imam tamo i članove porodice. Tamo imam i prijatelje, rodbinu i znam sa kakvim problemima se susreću. Međutim, nekorektno je viriti u tuđi novčanik, a još više zahvatati iz tog novčanika, naročito ako smo komšije.
Između Leskovca i Niša je 45 kilometara. Grad Leskovac je peti grad u Srbiji. Ima 165 hiljada stanovnika i 144 naseljenih mesta.
Znam da je ovih 33 milijardi, koje su namenjeni za nenamenski transfer, možda nepravilno raspoređeno, ali mislimo da ova sredstva koja su opredeljena za Grad Leskovac i te kako pripadaju građanima Leskovca.
Pretpostavljam da će svi dobronamerni ljudi glasati protiv ovog amandmana. Iskreno rečeno, i ja ću biti protiv ovog amandmana, jer nismo našli nikakvu korektnu argumentaciju. Zahvaljujem.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2013.

I te kako sam shvatio suštinu, gospođo Jefić.
Međutim, moram vam reći da sam iznenađen ovim vašim amandmanom i namerom zato što ste mogli da uzmete, recimo, sredstva od građana Beograda, koji imaju najviše sredstava. Oni prave jedan most od milijardu dinara. Zašto niste uzeli od njih?
Zašto niste uzeli od 147 agencija koje mogu, zbog delokruga svog posla, da se svedu na 30? To su sredstva koja ste mogli da opredelite prema Gradu Nišu. Zašto, recimo, niste uzeli sredstva od mnogih nevladinih organizacija? Samo na kontu Ministarstva pravde postoji 2,5 miliona evra za nevladine organizacije. Dakle, mogli ste da uskladite sve te stvari i da sredstva opredelite za Grad Niš, a ne da otimate od siromašnog Leskovca. Zahvaljujem.