Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miroslav Petković glasao

usvojen

Nije glasao