Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milica Vojić-Marković glasala

usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala