Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nenad Popović glasao

Nijedan akt nije pronađen.