Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Marko Milutinović glasao

Nijedan akt nije pronađen.