Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ana Novković glasao

Nijedan akt nije pronađen.