Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vesna Kovač glasaousvojen

Nije glasao