Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vladimir Ilić glasala




usvojen

za


usvojen

za