Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Saša Milenić glasalausvojen

zausvojen

za