Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Saša Milenić glasala

Nijedan akt nije pronađen.