Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Rajko Stevanović glasala

usvojen

Nije prisustvovala