Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Suzana Grubješić glasao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao