Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mlađan Dinkić glasao

Nijedan akt nije pronađen.