Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mlađan Dinkić glasala

Nijedan akt nije pronađen.