Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mlađan Dinkić glasao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao