Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mlađan Dinkić glasao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao