Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mlađan Dinkić glasao

usvojen

Nije prisustvovao