Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Radoslav Komlenović glasala

Nijedan akt nije pronađen.