Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Petar Petrović

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija

Govori

Poštovani predsedavajući, uvaženi članovi Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, pošto je više puta od strane više učesnika u diskusiju pomenut Odbor za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu, moja je obaveza i kao predlagač jedne od tačaka dnevnog reda ovde, i po tom osnovu, gospodine predsedavajući, vi ste morali da mi date reč, a ne da mi date samo repliku, da ukažem na neke stvari.

Vrlo mi je simptomatično da neke uvažene kolege danas imaju sasvim drugo mišljenje u odnosu na mišljenje koje su imali pre nekoliko dana kada su učestvovali u radu Odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu. Da napomenem zbog javnosti, odluka je doneta jednoglasno, za nju su glasali neke moje uvažene kolege koje danas imaju suprotno mišljenje. Odluka je doneta tako da se uputi dopis Visokom savetu sudstva da preispita svoju odluku o predlozima za izbor predsednika osnovnih sudova i prekršajnih sudova u Republici Srbiji i Visoki savet sudstva i da eventualno povuče svoj predlog koji je uputio Narodnoj skupštini.

Prema tome, Visoki savet sudstva može u preispitivanju postupajući po dopisu Odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu, da povuče taj predlog, što je bio i zaključak Odbora ili eventualno da ostane pri svom predlogu i da ga vrati Narodnoj skupštini.

Međutim, ono što je vrlo bitno, a to je da ne treba da danas razgovaramo o tome. Ja gospodine predsedavajući, koristim priliku da vas upozorim i da vas upoznam, pogledajte šta je tačka dnevnog reda danas. Nije tačka dnevnog reda stanje u srpskom pravosuđu ili u srpskom tužilaštvu.

Na dnevnom redu su predlozi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za izbor sudija, u Osnovnim sudovima i Privrednim sudovima, Prekršajnim sudovima i za zamenike osnovnih tužilaca u nekoliko osnovnih tužilaštava.

Ja nisam čuo u diskusijama da je bilo ko osporio rad Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca da nije postupio u skladu sa zakonom koji mu daje pravo, a to je Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Državnom veću tužilaca, kao i Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu, a takođe, postoji i Ustav Republike Srbije koji tačno predviđa postupak i način predlaganja sudija i ko vrši izbor sudija na prvu sudijsku funkciju.

Prema tome, još jednom da zaključim, nemojmo da menjamo stavove i mišljenja od danas do sutra, zato što je neko negde u nekim novinama napisao ovo ili ono. Ja moram da kažem da su mene startovali da upotrebim taj izraz, mnogi novinari iz mnogo redakcija, naročito iz Beograda i to oni koji jedva čekaju da napišu nešto loše o ovoj vlasti, o ovoj vladi itd, da komentarišem odluku Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nije moje da je komentarišem. Moje je da je sprovodim kao predsednik i ja sam to i uradio i poslao dopis onome kome je trebalo da bude upućeno.

Šta će Visoki savet sudstva odlučiti, to će odlučiti većina u Visokom savetu sudstva. Prema tome, poštovane i uvažene kolege, poštujemo neku proceduru, poštujemo Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije, poštujmo postojeći Ustav i postojeće zakone koji regulišu ovu oblast u javnom životu države Srbije. Kada sve to uradimo vrlo brzo ćemo završiti ovu sednicu. Hvala lepo.
Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici VSS, dame i gospodo narodni poslanici, u ime Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu mogu da kažem da je ovaj odbor na svojoj sednici, održanoj pre desetak dana, u potpunosti prihvatio predloge za funkcije predsednika viših sudova, privrednih sudova, prekršajnih sudova i sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Predlažem Narodnoj skupštini jednoglasno je prihvaćen ovaj predlog VSS i predlaže Narodnoj skupštini da prihvati sve predloge koje je VSS uputio Narodnoj skupštini i da izabere kandidate koje je predložio VSS i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i izabere ih na funkcije predsednika navedenih viših sudova, privrednih sudova, prekršajnih sudova, kao i da izabere kandidate koji su predloženi za prvi izbor za sudije osnovnih i Prekršajnog suda u Aranđelovcu.

Mogu da kažem da je u potpunosti ispoštovana procedura koja je predviđena za predlaganje posle raspisanog konkursa za predlaganje kandidata za izbor na mesta predsednika viših, privrednih, osnovnih, prekršajnih sudova i da je VSS cenio dosadašnji rad svih predloženih kandidata, ne samo njihov rad, nego je cenio njihovu moralnost, stručnost, uspešnost u dosadašnjem radu. Dosta ovde predloženih kandidata su već ranije po jednom bili na funkcijama predsednika viših, odnosno osnovnih sudova, ima tu i dosta novih kandidata koji su se svojim dosadašnjim radom u sudijskom pozivu dokazali i pokazali da mogu da nose u potpunosti ono što za sobom nosi funkcija predsednika, kako višeg privrednog, prekršajnog, osnovnog suda.

Kada se radi o kandidatima koji su predloženi za sudije koje se prvi put biraju, vidite iz materijala da se radi o kandidatima i kandidatkinjama koje su dugo godina sudijski saradnici. Ima tu dosta kandidata i kandidatkinja koji su sa Pravosudne akademije, tako da u potpunosti je ispoštovano sve da se predlože pravi kandidati za izbor na sudijsku funkciju, odnosno na prvi tzv. izbor, odnosno tzv. trogodišnjaci.

Poslednja tačka, to je zakonska obaveza da danas, odnosno u danu za glasanje, donesemo odluku o prestanku funkcije Višeg javnog tužioca u Kraljevu, kome funkcija prestaje zato što je ispunio zakonski uslov, odnosno napunio 65 godina života i po sili zakona mora da mu prestane funkcija, da mu se zahvalimo na dosadašnjem radu, gospodinu Antonijeviću, i da mu poželimo dobre penzionerske dane.

Kad sam se već javio kao predsednik Odbora, da ne bih ponovo uzimao reč, da kažem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati sve predložene kandidate, kako za predsednike viših, privrednih, prekršajnih, osnovnih sudova, kao i kandidate koji su predloženi za prvi izbor na sudijsku funkciju. Hvala.
Poštovani narodni poslanici, poštovano predsedništvo, svi poslanici JS se pridružuju svim kolegama i koleginicama koje su u svojim izjavama osudili i sa gnušanjem konstatovali da ovo što se neposredno pre par dana i danas sam pročitao, pojavilo u štampi u napadima na porodicu Aleksandra Vučića, predsednika države.

To je dokaz onome što je i juče predsednik JS gospodin Dragan Marković Palma tražio od ministra policije, da konačno počne u Srbiji da se primenjuje zakon prema svima podjednako. Ovde ne treba samo policija da ima posao, ovde bi posao morale da imaju i drugi pravosudni i tužilački organi, kao i neke lekarske ustanove.

Naime, ako je neko bolestan treba ga lečiti, ako je neko umno poremećen, za to u Srbiji postoje ustanove gde se takvi ljudi smeštaju na duži vremenski period. Sticajem okolnosti znam za dve, jedan je u Pčelicama kod Kragujevca, jedna je u Topolnici kod Niša i ovakve koji pišu ovakve gnusne stvari treba smestiti tamo na jedan duži vremenski period od 15, 20, 30 godina, možda nikad neće da izađu i ne treba da izađu, jer to ne mogu nikad da budu korisni članovi društva.

Onaj ko je smogao snage i pameti, ako je uopšte ima, da napadne nečiju porodicu, da napadne maloletnu decu, žensku posebno, a još ako je to porodica i deca predsednika republike, šta komentarisati o takvom čoveku, o takvim licima, o takvim ljudima? Treba komentarisati i videti ko su im nalogodavci, gde su te nevladine organizacije, udruženja raznorazna da se sada čuju, da osude? Nema ih nigde, osim pojedinih časnih izuzetaka.

Nažalost, izgleda da u Srbiji, u jednom manjem delu Srbije i to je na našu radost, a kad kažem nažalost, postoji jedna izreka da u Srbiji sve mogu da ti oproste, ali uspeh nikako. Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i sve političke snage u ovoj državi koje podržavaju ovakvu politiku predsednika republike i politiku Vlade, znaju svoj put, znaju da Srbija ide pravim putem, znaju da se u Srbiji iz dana u dan živi bolje, da je u Srbiji sve više zaposlenih, a sve manje nezaposlenih, znaju da će plata u Srbiji vrlo brzo dostići prosek preko 500 evra, znaju mladi da treba da ostanu u ovoj zemlji i da svoju budućnost i formiranje svoje porodice traže ovde.

Istovremeno pozivam prvenstveno sve mlade ljude i sve druge u ovoj državi da stanu na put ovakvim bolesnim umovima koji nalaze za shodno da leče neke svoje frustracije time što će preko društvenih mreža objavljivati ovakve gadosti i slično.

Još jednom kažem, svi poslanici i svi članovi JS sa gnušanjem osuđuju sve ovo što se moglo pročitati, a verovatno i mnoge stvari koje ne mogu da se pročitaju i tražimo još jednom od svih nadležnih institucija, ne samo od ministra policije i tužilaštva i pravosudnih organa da odlučno krenu i svi skupa krenemo u borbu protiv ovakvih pojava, protiv ovakvih pojedinaca i da ih smestimo tamo gde im je mesto, a u svom izlaganju sam rekao gde je takvim ljudima mesto, pa neka uživaju tamo sa svojim istomišljenicima i nek pišu šta hoće.

Još jednom, poslanička grupa JS se pridružuje osudama i učinićemo sve koliko je u našoj moći da pomognemo da Srbija više ne doživljava ovakve stvari. Hvala.
Gospođo predsednice, uvaženo predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa JS će podržati predlog da se za Poverenika izabere predloženi kandidat Milan Marinović iz razloga što smatramo da on u potpunosti zaslužuje da bude izabran na ovu značajnu funkciju jednog nezavisnog regulatornog tela, jer je u svom dosadašnjem radu pokazao kao predsednik Prekršajnog suda u Beogradu i ranije, kao sudija u tom istom sudu, da je principijelan, odgovoran, moralan, da se drži zakona i propisa i da na njega niko ne može da vrši bilo kakav politički ili drugi uticaj u donošenju odluka.

Imao sam to zadovoljstvo da budem u više radnih grupa u kojima je bio i gospodin Marinović i mogu sa odgovornošću da tvrdim da je svuda i na svakom mestu pokazao da je dostojan i da će biti dostojan ove funkcije za koju je predložen, i na koju ćemo, siguran sam, ga izabrati.

Poslanička grupa JS smatra da izborom gospodina Marinovića na ovu funkciju će prestati ranija praksa da se ova funkcija i ovo nezavisno regulatorno telo koristi u razne političke svrhe, da ima uticaj nekih političkih partija na njegov rad i da selektivno bira u kojim će postupcima aktivno da učestvuje, a u kojima neće, odnosno držati neke prijave u fioci.

Ono što poslanička grupa JS predlaže i sugeriše jeste da se u budućem radu ovog nezavisnog regulatornog tela ipak izmene neki propisi i da se malo suzi rad i delatnost ovog organa u smislu da se ne bave nekim perifernim stvarima.

Imali smo slučaj, sticajem okolnosti to znam jer sam dugo učestvovao na nekim rukovodećim mestima u lokalnoj samoupravi Grada Jagodina i imali smo takve slučajeve da su upućivani zahtevi ovog regularnom telu da se daju određeni podaci koji apsolutno tim ljudima, koji traže te podatke, ne služe ničemu, osim da zamajavaju narod i da jednostavno trošimo vreme na prikupljanje određenih podataka.

Kad to kažem, imam u vidu jedan primer i slučaj gde je jedna grupa građana, koja ima toliki broj članova, koliko je bilo neophodno da se samo registruju, da su tražili od Grada Jagodine da im da podatke koliko je unazad za pet godina potrošeno na službena putovanja, na dnevnice, na goriva, na raznorazne stvari. Neću da reklamiram tu grupu građana, ali to je grupa građana tolikog značaja da veći značaj ima udruženje golubara visokoletača iz nekog grada, nego oni.

Tako da u tom delu mislim i sugerišem gospodinu Marinoviću da u budućem radu selektivno prilazi kada se traže neki podaci, odnosno od njega se zahteva da se od nekih javnih preduzeća, ustanova itd. traže određeni podaci, da mora selektivno da prilazi tim zahtevima i da se vidi da li ti zahtevi idu u korist javnog mnjenja, da se da prava informacija u nečemu što je uvek bitno i važno za razvoj države Srbije, a ne samo da bi se zadovoljavali neki lični, ja bih rekao politikanski interesi, a ne politički, itd.

I na kraju, još jednom, unapred bih želeo u ime poslaničke grupe JS, jer sam siguran da će biti izabran da gospodinu Milanu Marinoviću poželimo uspešan rad, da bude još uspešniji na ovoj funkciji, nego na dosadašnjoj funkciji kao predsednika Prekršajnog suda u Beogradu. Hvala.
Gospođo predsednice, uvaženo predsedništvo, gospođo ministarka sa saradnicima Ministarstva pravde, dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je na svojoj sednici održanoj pre otprilike sat vremena jednoglasno prihvatio Predlog izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je predložila Vlada u načelu, i predlaže Narodnoj Skupštini da ga u danu za glasanje prihvati u tekstu kako je dat.

Ovo sa razlogom što smo ocenili da ovaj Predlog izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju je plod jednog studioznog, stručnog rada i što je to rezultat i primedbi koje su u praksi, primena ovog ranijega zakona, date ministarstvu, a i u javnosti smo mogli da vidimo dosta primedbi u štampi itd, na rad određenih javnih izvršitelja, tako da je to rezultat svega toga ovaj Predlog izmena i dopuna ovog zakona koji je danas pred vama.

Gospođo predsednice, ako mi dozvolite da u par rečenica, samo u ime poslaniče grupe Jedinstvene Srbije kažem još neke stvari, da se ne bi posle toga javljao ponovo za reč. Poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati Predlog izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz razloga što smatramo da će ovaj zakon poboljšati rad, kako javnih izvršitelja, ali sa druge strane će omogućiti i izvršnim dužnicima i izvršnim poveriocima da lakše izvrše svoje obaveze, odnosno da ostvare svoja prava kada su u pitanju izvršni poverioci.

Ovim izmenama i dopunama zakona, kao što sam već rekao, izašlo se u susret mnogim primedbama koje su se čule u ranijem vremenskom periodu prilikom primene postojećeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju, jer je u praksi često dolazilo do kršenja nekih odredbi zakona i etničkih normi i tako dalje, ali sa druge strane treba reći da je Komora izvršitelja, kao organ koji vrši nadzor nad radom svojih članova, a takođe i Ministarstvo pravde, ukazivalo i preduzimalo određene mere protiv onih javnih izvršitelja koji se nisu doslovce držali postojećeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i rezultat svega toga jeste i ovo što danas imamo, ove izmene i dopune Predloga Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Ove izmene, kao što je ministarka rekla u svom uvodnom izlaganju, imaju za cilj da s jedne strane poboljšaju položaj izvršnih dužnika, ali istovremeno i da poboljšaju i položaj izvršnih poverilaca. Kada to kažem mislim prvenstveno na načelo srazmere koje se ovim izmenama i dopunama ovog zakona danas predlažu, tako da neće izvršni dužnici dolaziti u situaciju da im se za neke, da kažem, minimalne obaveze prodaju nekretnine koje su višestruko ili neke druge pokretne stvari, čija je vrednost višestruko veća od njihove obaveze koja je nastala iz nekog ranije vremenskog perioda.

Tako da je ministarstvo prepoznalo ovaj problem koji se u praksi pojavio, a imali smo i slučajeva da je bilo i zloupotreba od strane određenih javnih izvršitelja u primeni postojećeg zakona, iz ovih ili onih razloga, nije moje da o tome odlučujem i da kažem da li su prigovori uvek u pravu ili nisu, izvršnih dužnika na rad javnih izvršitelja, ali ja bih sada upotrebio jednu rečenicu iz moje Jagodine, koju mi često kažemo, da u svakom žitu ima kukolja, pa i među javnim izvršiteljima ima i onih, na žalost, koji se uvek ne pridržavaju u potpunosti zakonskih odredbi, nego iz nekih njima znanih razloga žele da nekome izađu u susret i da prodaju nečiju nekretninu ili pokretnu stvar veće vrednosti za obavezu koja je višestruko manja od onoga što se prodaje.

Mislim da će se ovim zakonom tome stati na put i da neće moći više javni izvršitelji, odnosno pojedinci, ne trebamo sve javne izvršitelje stavljati na stub srama zato što su pojedinci vršili, kažem i etičke norme i zakonske norme u primeni određenih postupaka izvršenja.

S druge strane, kao što je ministarka rekla i u Predlogu zakona to stoji, kada je u pitanju stavljanje zabrane na isplatu plata za obaveze koje su nastale, postoje ta ograničenja kada je u pitanju visina plate, da li je trećina, polovina, ako je minimalna plata, da je to jedna četvrtina itd.

Takođe, treba reći ovde i ministarka je to pomenula, mi smo vrlo često zemlja uzimana za primer da imamo veliki broj izvršenja u našim sudovima i da je to i razne komisije su nam stavljale primedbe, da se nedovoljno brzo rešavaju ta izvršenja. Ja sad neću da govorim o ciframa, ali mislim da su tu na par stotina hiljada, ako ne i miliona ovih izvršenja ima po raznim osnovama i po raznim sudovima, kako opšte, tako i posebne nadležnosti. Mislim da ćemo i ovim izmenama postojećim kada ih budemo usvojili Zakonom o obezbeđenju i izvršenju, u mnogo čemu biti pozitivna stvar i da ćemo dobiti jedan plus kod evropskih komisija koje prate primenu propisa u Republici Srbiji, a na njenom putu ka ulasku u EU.

Takođe je za pohvalu što je prepoznat problem kod naplate dospelih obaveza kada su u pitanju komunalne usluge, kako kod onih preduzeća i ustanova, kako republičkog, pokrajinskog, tako i lokalnog značaja, odnosno čiji su osnivači Republika, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, da je ograničeno da ako nije u određenom vremenskom periodu završen posao oko izvršenja do iznosa od dve hiljade dinara, da će se to jednostavno brisati kao obaveza nekog dužnika.

Takođe je vrlo dobro rešeno, odnosno predloženo rešenje, tzv. dobrovoljnog izvršavanja preuzetih izvršnih obaveza, tzv. dobrovoljno izvršenje i da će se taj način ipak izbeći u mnogo čemu neki nesporazumi koji uvek postoje između poverioca, koji traži ono što mu pripada, i izvršnog dužnika koji ima obavezu da to ispuni.

Na kraju, kod ovog elektronskog obaveštavanja je veliki korak napred u Republici Srbiji, na taj način krupnim koracima Republika Srbija ulazi u to tzv. elektronsko obaveštavanje gde će svi oni koji su zainteresovani na ovaj ili onaj način moći da imaju uvid kakve su obaveze, koji su izvršni dužnici, koji su izvršni poverioci, i moći će da vide jednostavno i kada su u pitanju pravna i fizička lica, sa kim u svom poslovnom odnosu imaju posla, da li izvršava svoje obaveze ili ne, da li prema njemu postoje potrebe za nekim izvršenjima ili ne, itd.

Sve u svemu, još jednom da kažem da će u danu za glasanje poslanička grupa JS podržati Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju u načelu i glasati za njega. Hvala.
Poštovani predsedavajući, uvaženi predstavnici DVT i VSS, ja ću sa par rečenica samo da obavestim uvažene kolege i koleginice, narodne poslanike, da je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na svojim sednicama raspravljao o predloženim kandidatima za izbor za sudije osnovnih sudova i prekršajnih sudova u Republici Srbiji i za zamenike osnovnih tužilaštava i jednoglasno je doneo odluku da predloži Narodnoj skupštini da prihvati predložene kandidate, koje je predložilo DVT i VSS.

U međuvremenu od održavanja sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, stiglo je jedno obaveštenje, odnosno izjava od strane jedne kandidatkinje koja je predložena za zamenika Osnovnog tužioca u Kruševcu, a radi se o gospođi Veljković Mirjanu, koja je pismenim putem, overeno sve, povukla svoju kandidaturu i izrazila je želju, odnosno molbu, da odustaje od kandidature za izbor zamenika Osnovnog javnog tužioca u Kruševcu i da ne želi da bude izabrana, pa ja ovim putem molim da ona bude izuzeta od glasanja za sve kandidate kada budemo glasali o jednoj, drugoj, trećoj i četvrtoj listi i da se gospođa Veljković Mirjana ne izglasa za zamenika Osnovnog javnog tužioca u Kruševcu, jer je to sama izjavila, odnosno pismenim putem, da tako kažem, izrazila želju da ne bude izabrana na mesto za koje je predložena.

Za sve ostale kandidate ostaje predlog kakav je dat u predlozima Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, a koje je potvrdio Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, pa ja pozivam sve uvažene koleginice i kolege, narodne poslanice i narodne poslanike, da u danu za glasanje podrže predložene kandidatkinje i kandidate za prvi izbor za sudije osnovnih i prekršajnih sudova, odnosno za zamenike osnovnih javnih tužilaca u Republici Srbiji. Hvala.
Gospodine potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je više tehnička stvar o čemu danas razgovaramo i treba da donesemo odluku.

Naime, velikoj većini predsednika sudova opšte nadležnosti i posebne nadležnosti i prekršajnih sudova je isteklo vreme na koje su birani, tokom maja, odnosno sada u ovom periodu, između 22. i 29. maja. Iz tog razloga Narodna skupština mora da donese odluku o prestanku funkcije predsednika sudova tim licima zato što je prošlo, proteklo vreme, kao što sam rekao, na koje su izabrani, a u međuvremenu, u zakonu, raspisani su konkursi za izbor predsednika sudova opšte i posebne nadležnosti. Konkursi su okončani. U toku su razgovori sa kandidatima za predsednike koji su konkurisali, pa će doći pred ovu Skupštinu u jednom narednom periodu predlog za izbor novih predsednika sudova opšte i posebne nadležnosti.

Kada se radi o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu, predsednik, odnosno predsednica je podnela ostavku na lični zahtev, tako da je to jednostavno, samo se mora konstatovati i odlukom Narodne skupštine da joj je prestala funkcija predsednika Prekršajnog suda.

Kada je u pitanju predsednik Osnovnog suda u Pirotu, on je izabran pre izvesnog vremena za sudiju Višeg suda u Pirotu i iz tog razloga mora mu prestati funkcija predsednika Osnovnog suda u Pirotu i Skupština mora da donese takvu odluku o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Pirotu.

Dakle, radi se o nečemu što je predviđeno Ustavom i zakonom. Ova Skupština samo treba da donese odluku o onome o čemu sam pričao. Znači, o prestanku funkcije predsednika osnovnih sudova i sudova posebne nadležnosti i prestankom funkcija ova dva predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Pirotu. Hvala lepo.

Uz put da kažem, ako ja budem odsutan iz sale, član Odbora će biti Neđo Jovanović koji će odgovarati na eventualno neka pitanja, ukoliko uopšte ima nekih pitanja, nekih nesuglasica, nejasnoća itd.
Gospođo predsednice, uvažena ministarko Kuburović sa saradnicima, gospodine Pantiću, dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je juče na održanoj sednici prihvatio sve predložene predloge zakona i predlaže Narodnoj skupštini da ih usvoji u danu za glasanje, u načelu.

Takođe, Odbor je prihvatio i predlog Visokog saveta sudstva koji se odnosi na izbor dva predsednika sudova, kao i na izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, pa je, takođe, uputio predlog Narodnoj skupštini da u danu za glasanje izabere predložene kandidate za predsednike sudova, odnosno sudije koji se prvi put biraju. To bi bilo što se tiče Odbora.

Gospođo predsednice skupštine, ako mi dozvolite, pošto sam već ustao i dobio reč, ja bih nekoliko reči da kažem i kao predstavnik poslaničke grupe JS o predloženim tekstovima zakona.

Poslanička grupa JS, odmah na početku da kažem, će u danu za glasanje glasati za sve predložene zakone, kako iz oblasti pravosuđa, tako i iz oblasti finansijskih ugovora koji su danas na dnevnom redu.

Dozvolite mi da se u nekoliko reči osvrnem na svaki od predloženih zakona. Svakako da najveću pažnju javnosti u Republici Srbiji, već duži vremenski period, izaziva Predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srbije. Ovo je iz razloga što u ovom Predlogu zakona predložena jedna nova kazna za izvršioce najtežih krivičnih dela, a to je doživotni zatvor koji menja raniju odredbu Krivičnog zakonika koja je predviđala da se izriču kaznene mere od 30 do 40 godina strogog zatvora.

Što se tiče poslaničke grupe JS, tu nema dileme. Mi u potpunosti podržavamo ovakvu izmenu Predloga zakonika i smatramo da je možda trebalo još ranije da se krene u izmenu ovog zakonika, imajući u vidu da mnogo zemalja EU, kojoj mi težimo i na čije pravosuđe u mnogo čemu želimo da se ugledamo, ima predviđenu ovu vrstu najteže kazne.

Ono što nas iz JS, poslaničkog kluba JS pomalo, biram reči, ne znam kako bih našao adekvatnu reč, iritira jeste da mnoga tzv. udruženja, neka strukovna, građanska itd. pominju jednu reč, a to je da bi usvajanjem ovog predloga zakonika, usvajanjem mogućnosti da se izriče za najteža krivična dela doživotni zatvor nehumano. Sada ja pitam, kao građanin, kao poslanik, kao član JS, poslaničkog kluba JS – da li ti koji kažu da je ta kazna nehumana razmišljaju o tome kakva je humanost prema žrtvama koje su nastupile usled činjenja tog krivičnog dela? Da li je humanost prema njihovim roditeljima, braći, sestrama, familiji itd? Da li mi treba više da brinemo o izvršiocima teškim krivičnih dela i da budemo humani prema njima ili treba više da brinemo o posledicama koje takva dela imaju za širu javnost u Srbiji?

Iskren da budem, kao pojedinac, ovo nije stav JS, odavno sam, još od 2002. godine, kada sam bio poslanik, zagovarao smrtnu kaznu za najteža krivična dela. Nije to prihvaćeno iz razloga što je u Evropi odavno ukinuta smrtna kazna, ali mislim da je pandan toj najtežoj sankciji ipak doživotni zatvor.

Ono što je takođe u zakonu predviđeno jeste i ta neka vrsta humanosti, a to je da posle protoka 27 godina od izdržavanja kazne, to lice ima pravo da traži uslovni otpust. Doduše u zakonu je predviđeno da taj uslovni otpust mora da traje maksimalno 10 godina. Ja sam intervenisao jednim amandmanom, mislim da će ga Vlada prihvatiti, da taj rok bude 15 godina. Videćemo šta će na kraju biti.

Ono što takođe podržavamo jeste da se u članu 55, odnosno u članu 8. postojećeg Predloga zakonika, a koji se odnosi na član 55. izvornog zakona, onim licima koja su ranije osuđena na krivična dela, koja su urađena sa umišljajem, ne može im se izreći kazna kraća od minimuma predviđenog za tu vrstu dela za koju se optužuju.

Takođe, kod višestrukih povratnika je dobro što je Ministarstvo prepoznalo to i predložilo u članu 9. novi član, da se kod dva i više povratnika, a ranije su osuđivani za dela izvršena sa umišljenim da im se mora izreći kazna minimum 50% od kazne predviđene zakonom.

Jednostavno, mi moramo kao društvo i zakonodavac da stanemo na put povratnicima sa učinjenim krivičnim delima da bar zaprećenom kaznom na neki način im stavljamo do znanja da će biti strožije kažnjavani, jer u praksi se dešava da su sudovi nažalost u više puta za ista ili slična krivična dela donosili takve presude gde su maltene bile blage, da ne kažem nešto drugo, odnosno bile su uslovne ili sa minimalnim kaznama.

Još ono što bih pohvalio, zbog mog uvaženog kolege Neđe Jovanovića, da je učinjeno to da je sada formirano, da kažem tako, i zaprećena kazna za krivično delo - napad na advokata, odnosno na članove njegove porodice i mislim da na taj način štitimo tu profesiju koja je takva kakva je, nažalost, nekad bude i sa posledicama, da budu koliko toliko zaštićeni, time što će biti zaprećeno, odnosno što je zaprećena kazna za napad na advokata, odnosno na članove njegove porodice.

Ne bih se više zadržavao na ovom zakonu, s tim da ću reći samo da je ovaj zakon u potpunosti u saglasnosti sa stavovima poslaničke grupe JS. Još jednom kažem, mi ćemo ga podržati.

Kada je u pitanju drugi zakon koji je danas na dnevnom redu, a to je Zakon o krivičnom postupku, samo jednu rečenicu da kažem, da s obzirom da se radi o usaglašavanju teksta ovog Zakona sa već predloženim Krivičnim zakonikom, da je to jednostavno, da kažem, tehničko pitanje.

Ne bih se dalje zadržavao na ovim drugim zakonima, kao što su Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, kao i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, ali bih sebi dao za pravo samo da sa par rečenica prokomentarišem novi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Ono što se nama iz JS dopada jeste što je Ministarstvo smoglo snage da prevaziđe neke, ja bih rekao, čak i pritiske od raznoraznih uticaja, da kada je u pitanju prijavljivanje imovine funkcionera, jer znam da je u nekim ranijim radnim materijalima bilo nagoveštaja, pa čak i predloga, da javni funkcioner mora da prijavljuje imovinu i punoletne dece, snaje, prijatelja, kumova itd. i mislim da je to prihvaćeno da bismo otišli u jednu opasnu situaciju, jednu opasnu krajnost, gde ne bismo mogli da izađemo na kraj. Ipak smo zadržali, ipak je Ministarstvo u predlogu zadržalo, da kažem uslovno postojeća rešenja, da javni funkcioner mora da prijavi imovinu bračnog ili vanbračnog druga i maloletne dece koja sa njim žive u domaćinstvu i mislim da se tu krug dobro završava. U slučaju da ima sumnji da postoje povezana lica sa javnim funkcionerom, da imovina je, da tako kažem, sticana na neki drugi način koja nije u okviru pozitivnih propisa, onda postoji način i da se to proveri od strane Agencije.

Još nešto je za pohvalu, kada je u pitanju ovaj zakon, a to je da sada odbornici u lokalnim parlamentima, skupštine opština gradova, gradskih opština, ne moraju da prijavljuju imovinu, ako sam ja dobro razumeo. Da kažem nisu javni funkcioneri, ne moraju da prijavljuju imovinu, jer ima mnogo, i to bi mnogo opterećivalo mnogo Agenciju za borbu protiv korupcije ili kako se sad bude zvala. Iz tog razloga pozdravljamo taj zakonski predlog u članu 70. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, odnosno o sprečavanju korupcije.

Time bih ja moje izlaganje završio, ne bih dalje dužio, da ne prepričavam druge odredbe postojećih zakonskih predloga.

Na kraju još jednom da kažem da će poslanička grupa u danu za glasanje podržati ove zakone, a istovremeno još jedno naglašavam da ćemo podržati Predlog Jedinstvenog saveta sudstva kada su u pitanju predlozi za izbor dva predsednika sudova u ovom trenutku i nekoliko sudija kako Upravnog suda, tako i drugih koji se prvi put biraju na ovu sudijsku funkciju. Hvala.
Poštovani članovi Vlade, u ime poslaničke grupe JS postaviću par pitanja. Prvo pitanje koje imam nameru da postavim uz prethodno objašnjenje i obrazloženje odnosi se na Ministarstvo obrazovanja. Vidim, ministar Šarčević je verovatno morao zbog ranije preuzetih obaveza da ranije ode, ali se nadam da će neko od predstavnika Vlade ovde na čelu sa premijerkom moći da odgovori na to pitanje.

Naime, unazad više godina u Srbiji je sve manje đaka u osnovnim školama. Taj trend se nešto u poslednje vreme počeo pozitivno menjati unazad godinu-dve i zbog populacione politike Vlade Republike Srbije i uopšte dolazi do blagog porasta novorođene dece, a to znači biće i više đaka u osnovnim školama.

Ono što nas iz JS interesuje jeste da li Vlada planira, odnosno Ministarstvo obrazovanja, normalno preko Vlade, da u nekim narednim izmenama Zakona o obrazovanju uzme u obzir sledeće činjenice, naime prema sada postojećim propisima osnovne i srednje škole plaćaju materijalne troškove, plaćaju socijalna davanja, plaćaju jubilarne nagrade na teret lokalnih samouprava.

S obzirom da naročito u onim sredinama koje su manje razvijene lokalne samouprave, gde priliv sredstava nije toliko velik da mogu da isplate sve te troškove, da li Vlada planira da te troškove preuzme, i Ministarstvo obrazovanja, kako bi na neki način pomogli tim osnovnim i srednjim školama, naročito, kažem, u ruralnim sredinama, gde je ekonomska situacija da nema dovoljnog priliva u budžet lokalne samouprave da bi mogli na vreme da isplaćuju te troškove, pa dolazi vrlo često, ovo govorim na osnovu pokazatelja koje imam, da mnoge škole budu blokirane tužbama prosvetnih radnika za isplatu putnih troškova, za isplatu jubilarnih nagrada, itd?

S druge strane, takođe se pitanje odnosi na Ministarstvo obrazovanja – da li se razmišlja, da se vratimo u neko vreme, da se planiraju kadrovi, naročito u srednjem obrazovanju i na fakultetima, da se školuju naši mladi ljudi za ona zanimanja koja ova zemlja traži, za koja ima potrebe, a ne samo da se stekne diploma neke srednje škole ili nekog fakulteta koja, nažalost, sutra služi samo kao diploma, kao dokaz da je neko negde završio neku srednju školu ili fakultet, ali u tom svom stečenom obrazovanju i zvanju, nažalost, skoro da nikada neće moći da bude zaposlen? Mislim da bi trebalo ozbiljno razmišljati u tom pravcu i o tome imati, da kažem, rešenje u nekim zakonskim predlozima.
Moje sledeće pitanje odnosi se na energetiku i postavljam ga ministru Antiću.

Unazad nekoliko godina sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo, ne samo mi iz Jedinstvene Srbije, nego i svi građani u ovoj zemlji, da je energetska situacija u Srbiji stabilna, da je snabdevanje strujom stabilno, da je snabdevanje gasom stabilno i u to ime ja vam čestitam, ministre, na tome da ste vrlo uspešan ministar u toj oblasti za razliku od nekih vaših prethodnika kada su imali goleme probleme u energetskoj situaciji u zemlji.

Ono što nas interesuje, a verovatno interesuje sve građane Srbije, kakva je trenutna situacija sa Južnim tokom, gasovodom? Da li smo blizu realizacije, s obzirom da ima i ovakvih i onakvih vesti, jer sam siguran da realizacijom tog projekta, izgradnjom tok Južnog toka ne samo da će Srbija biti stabilnija u snabdevanju gasom, nego će verovatno, pretpostavljam, pored toga što će država zaraditi, gas za krajnje potrošače biti, hajde da kažem, ne jeftiniji, nego imati stabilnu cenu i građani se neće plašiti poskupljenja?

Sa druge strane, postavio bih pitanje i ministru poljoprivrede gospodinu Nedimoviću, koji me ne sluša, a to je da li će Ministarstvo poljoprivrede na vreme preduzeti određene korake da ne dođe, kao što svake godine dolazi, do razmimoilaženja između proizvođača i kupaca maline i ostalih jagodičastih proizvoda, odnosno da se već sada zna neka približna cena koju će proizvođači dobiti, da ne bi bilo blokiranja puteva, protesta, itd?

Sa druge strane, već je kraj marta, za par dana počinje i mesec april, kada će početi, odnosno stvaraju se mogućnosti za razne oluje, gradonosne oblake, itd, da li Ministarstvo preduzima neke mere u cilju boljeg snabdevanja lokalnih samouprava protivgradnim raketama, bolje plaćanje onih ljudi koji rade na tim protivgradnim sistemima?

S druge strane da se sve to na vreme obezbedi da ne bude posle ono da lečimo, bolje da sprečimo. Mi iz JS smatramo da uvek bolje delati, preduhitriti neke stvari, nego posle toga isplaćivati naknade štete, itd, poljoprivrednim proizvođačima koji budu oštećeni u ne daj Bože, nekoj nepogodi. Hvala lepo.
Zahvaljujem se ministrima na iscrpnim odgovorima.
Samo bih hteo da upoznam gospođu predsednicu Vlade sa jednim podatkom. Ona je rekla da unazad u poslednjoj godini je u Srbiji 10% više novorođene dece nego prošle godine.
Hoću predsednice Vlade da vas samo upoznam, ali me ne slušate, dobro nema veze, pročitaćete stenogram, da od kako je JS u Jagodini preuzela upravljanje lokalnom samoupravom od 2004. godine, zbog svoje populacione politike, koju je tada uvela, svake godine iz godine u godinu se povećava broj novorođene dece i mogu da vam kažem da u ovom trenutku Jagodina je drugi grad po broju novorođene dece u odnosu na broj stanovnika. Prema tome samo da znate. Hvala.
Poštovani ministri, poštovani saradnici u ministarstvima, poštovani predstavnici VSS i Državnog veća tužilaca, gospodine potpredsedniče, govoriću u ime poslaničke grupe JS, ali pre toga, u sklopu tog vremena iskoristiću priliku da kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu kažem da na sednici koja je održana pre nekoliko dana su jednoglasno podržani svi predlozi zakona koji su došli iz Ministarstva pravde, kao i predlozi za izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i predlozi za izbor zamenika javnih tužilaca, koji se prvi put biraju na ovu funkciju.

Dakle, nije bilo nikakvih primedbi i predloge ovog odbora narodni poslanici Republike Srbije da u danu za glasanje prihvate ove predloge zakona u načelu, kao i da prihvate predloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za izbor sudija, odnosno zamenika javnih tužilaca.

Pošto ovde ima mnogo izmena i dopuna zakona, kao i novih zakona, ja ću svoje izlaganje usmeriti prema nekoliko zakonskih propisa, ali na početku odmah da kažem da će poslanička grupa Jedinstvena Srbija u danu za glasanje podržati sve predloge zakona, kao i predloge za izbor sudija koji se prvi put biraju i izbor tužilaca, zamenika osnovnih tužilaca koji se prvi put biraju.

Dva su razloga zbog kojih je i jedno i drugo ministarstvo došlo pred ovu Narodnu skupštinu sa predlozima ovih izmena i dopuna predloženih zakona, kao i sa predlozima novih zakonskih rešenja. Prvi razlog je, kada su u pitanju izmene i dopune zakona koji su danas pred nama, taj što je u primeni ovih zakona, dakle u životu primećeno da ima određenih nedorečenosti, određenih nesporazuma, da je težnja da se poboljšaju neka zakonska rešenja koja su već sada važeća, da bi se jednostavno bolje ljudi snalazili u primeni tih zakona, kako onih koji ih primenjuju, tako i oni na koje se odnose.

Dakle, prvi zakon o kome ću ja reći nekoliko reči jeste Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Jedinstvena Srbija podržava napore MUP-a da koliko-toliko uvede red na sportskim manifestacijama, naročito onim koje su značajnije, koje imaju mnogo veći broj posetilaca nego što imaju druge i da se jednostavno pokuša, mada mislim da sam MUP, samo po sebi, ne može da reši taj problem, kao što ne mogu da reše ni Ministarstvo pravde kroz određena zakonska rešenja, odnosno sudovi, tužilaštva u primeni tih zakonskih rešenja. Mislim da društvo kao društvo mora više da povede računa i da povede više akcija, da pokušamo da iskorenimo to nedolično ponašanje, da smirimo te navijačke strasti navijačkih grupa, koje prilikom dolaska na stadion sve drugo im je preče nego gledanje ili fudbalske ili košarkaške ili rukomet neke druge utakmice.

Danas, nažalost, imamo novo zanimanje u Srbije, a to je zanimanje vođe navijača. Ja bih voleo da znam gde se završava ta škola, da upišemo decu da završe školu i da dobiju titulu vođe navijača, jer vidim da mnogi mediji populistički pišu ili izveštavaju o takvim ljudima koji sebe smatraju vođama navijača. Imamo slučaj da MUP mora na nekim sportskim manifestacijama da razdvaja navijačke grupe koje navijaju za isti klub. To samo u Srbiji ima. Ako mi volimo i navijamo za isti klub i pošli smo da bodrimo te aktere tog nekog fudbalskog, košarkaškog ili nekog drugog događaja, i treba SUP da angažuje jedne dodatne snage milicije i policije da razdvaja te navijačke grupe, a došli su da navijaju za isti klub. Izvinite, ja to nigde nisam video da u Evropi to ima, a u Srbiji toga ima. Nažalost, mislim da tu treba malo veća društvena akcija da bude i pozdravljamo, mi iz Jedinstvene Srbije, napore ministarstva kroz ove promene zakona da pooštri, kako kaznene mere, tako i sve drugo da tog nedoličnog ponašanja bude svedeno na najmanju moguću meru, odnosno ako može da se iskoreni. Mada mislim, ne trebamo biti mnogo optimisti, da ćemo u tako kratkom vremenskom periodu u budućnosti iskoreniti.

Nažalost, tom nedoličnom ponašanju u mnogo čemu kumuju i funkcioneri određenih klubova, sportskih organizacija, svojim izjavama u medijima, tako da kažem da tim izjavama raspaljuju ionako raspaljene navijačke strasti među tim navijačkim grupama i zato dolazi do vrlo neželjenih posledica koje se nekada završavaju tragično, gubljenjem mladih života u ili na samom sportskom događaju.

Drugi zakon na koji ću ja ispred poslaničke grupe Jedinstvene Srbije, o kome ću reći nekoliko reči, da pohvalim ministarstvo što je prepoznalo problem koji je nastao kada je stupio na snagu Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, to je oko ovih famoznih, da tako kažem, obaveznih tehničkih pregleda za vozila starijih od 15 godina, jer mi u Srbiji nažalost još uvek imamo dosta na našim putevima vozila koja su stara 15, 20 i više godina. I, opterećivali smo budžete naših građana time što smo, jednostavno ovim zakonskim rešenjem, primorali ih da dva puta godišnje obavljaju tehničke preglede. Dobro je što je to ukinuto, ono što će se ukinuti kada budu izglasane ove izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Ono što takođe, ispred poslaničke grupe JS pozdravljam, i kao vozač i kao čovek koji je stalno u saobraćaju, jeste što ste prepoznali problem sa pešacima i pešačkim prelazima, odnosno da će sada malo blaže, da kažem tako, da se pripadnici saobraćajne policije odnose prema vozačima koji, da kažem uslovno, ne propuštaju pešake prilikom prelaska na pešački prelaz. Već je ovde objašnjeno, da ja sada ne objašnjavam, ko hoće da čita zakon može da pročita, kada je vozač obavezan da propusti pešaka, a kada, da kažem tako, pravi prekršaje i dovodi sebe da bude primenjena sankcija prema njemu.

Ovim drugim zakonima iz oblasti MUP-a, govoriće moji saradnici iz JS, iz poslaničke grupe JS, a ja ću govoriti sada nekoliko minuta o zakonima koji su došli iz Ministarstva pravde. Vidim, odnosno naglašavam da i ovde, pored toga što je Ministarstvo pravde prepoznalo probleme koji su nastali u primeni ovih zakona, čija se izmena i dopuna sada traži, jeste… (Isključen mikrofon.)
Dakle, Ministarstvo pravde je, pored ovoga što je prepoznalo problem u primeni određenih zakonskih rešenja koja su sada u primeni, došlo je sa izmenom i dopunom određenih zakona da bi se jednostavno poboljšali predloženi važeći tekstovi zakona, izašlo je i sa predlogom novih zakona, što je obaveza iz nacionalne strategije za reformu pravosuđa, kao i akcionog plana za Poglavlje 23 i 24, kao i obaveza prema „GRECO“ grupi, itd.
Dakle, prvo da krenemo od Zakona o parničnom postupku. Tu se menja jedan, odnosno par članova, gde se u stvari omogućava učesnicima u parnici da na drugačiji, na kvalitetniji način reše svoj problem, jer se sada omogućava tužiocima da mogu bez saglasnosti tuženika svoje dobro, odnosno stvar, ustupe nekome, dok je do sada to bila obaveza tuženika.
Kada su pitanju dopune Zakona o izvršenju vanzakonskih sankcija i mera, dobro je što se uvodi tzv. prvi razgovor. To se odnosi na ona kažnjena lica koja izdržavaju svoje kazne u kućnom pritvoru. Tako da, ima tu i drugih stvari gde je povećana, da kažem, obaveza i disciplina tih ljudi koji izdržavaju kaznu u svojim stanovima ili kućama, da moraju strogo da se pridržavaju propisa, odnosno da poštuju ono što imaju, elektronski uređaj na sebi, da ga ne uništavaju, jer za to ima određenih sankcija.
Ono što je vrlo interesantno, to je potpuno novi zakon o besplatnoj i pravnoj pomoći. Ovde je već bilo nekih komentara o tome, međutim mislim da je ministarstvo na pravi način, posle diskusije koja je trajala nekoliko meseci, došlo sa predlogom zakona koji je danas pred nama i koji će naići, garantujem u ime JS, na široku podršku građana koji nisu u situaciji da sada mogu da izdvoje sredstva, naročito građani koji nemaju dovoljno sredstava, a imaju potrebu i obavezu da svoja prava traže, odnosno da traže zaštitu svojih prava pred nadležnim sudskim ili nekim državnim institucijama.
Dakle, tačno i precizno je naznačeno ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, zatim, ko može da pruža besplatnu pravnu pomoć, da će ministarstvo vršiti kontrolu onih lica koja vrše besplatnu pravnu pomoć, tako da ova šarenolikost koja je bila do sada će se svesti u jedan zakonski okvir, gde će ljudi kojima je potrebna besplatna pravna pomoć znati kome da se obrate da bi dobili tu besplatnu pravnu pomoć koju će ministarstvo finansirati preko određenih advokata koji, takođe, moraju da budu prijavljeni i registrovani u Ministarstvu pravde da bi mogli da pružaju besplatnu pravnu pomoć, kao i preko lokalnih samouprava, odnosno pravnih službi lokalnih samouprava.
Takođe, dato je pravo i određenim vladinim organizacijama da pod određenim uslovima mogu da pružaju pravnu pomoć. Mi kao poslanička grupa Jedinstvene Srbije ćemo u Danu za glasanje taj zakon podržati.
I, na kraju, par rečenica bih rekao i o zakonu o lobiranju, što je, takođe, nov zakon u našem pravu. Ovde je na jedan zakonski način uređeno da se štiti javni interes, da je određeno ko može da bude lobista, pravno i fizičko lice koje mora da bude registrovano da položi određeni ispit ispred ispitne komisije Pravosudne akademije, da bude uveden u spisak lobista koji mogu to da rade i da ugovori koje zaključuju sa onima kojima pružaju usluge lobiranja budu overeni i budu prosleđeni nadležnim institucijama.
Sve u svemu, na ovaj način mi dobijamo nova zakonska rešenja u ove dve oblasti koja sam siguran da će poboljšati pravni život i pravnu sigurnost građana i pravnih lica u Republici Srbiji, a to znači još jedan korak ka bržem ulasku Srbije u EU sa izjednačavanjem zakonodavstva sa zakonodavstvo zemalja EU. To znači bolji život, kao što sam rekao, za sve građane Republike Srbije.
Iz tog razloga, još jednom, sve pohvale za Ministarstvo pravde i za Ministarstvo unutrašnjih poslova na predloženim zakonskim rešenjima. Još jednom ponavljam, u Danu za glasanje poslanici Jedinstvene Srbije će podržati sve predložene zakone. Hvala.
Gospođo predsednice, poštovani članovi Vlade na čelu sa premijerkom, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću u ime poslaničke grupe Jedinstvena Srbija da postavim par pitanja na koja očekujem odgovor.

Jedno od prvih pitanja za večeras jeste, a odnosi se na isplatu naknade osobama, odnosno ženama koje se nalaze na trudničkom i porodiljskom bolovanju. Naime Jedinstvenoj Srbiji je posebno zadovoljstvo što je Vlada i predsednik Republike, gospodin Vučić, prepoznali problem koji je u Srbiji višedecenijski, a to je da se u Srbiji unazad nekoliko decenija, ne bih rekao godina, rađa manje dece nego što umire, pa nam je Srbija iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu sve manja i manja.

Pre nekoliko meseci mi smo doneli zakone koji idu za tim da se pospeši rađanje dece u Srbiji, da se nagrade sve majke koje se opredele da rode jedno, dva, tri ili više dece i da se nagrade, da tako kažem, posebnim naknadama iz budžeta Republike Srbije, a plus ono što im pripada ako su u radnom odnosu po osnovu primanja iz radnog odnosa.

Međutim, u praksi, ja moram to da kažem, počele su da se dešavaju po malo čudne stvari, pa očekujem da Vlada preduzme određene, ja bih rekao, energične mere da se spreči to kašnjenje u isplatama naknada ženama koje se nalaze na trudničkom i porodiljskom bolovanju. U ovom trenutku ta kašnjenja su od dva, tri i četiri meseca. Evo, imam primer od pre podne gde mi se obratila gospođa iz Beograda da se porodila 25. juna, a da do dana današnjeg još nije dobila prvu naknadu za porodiljsko odsustvo.

Mislim da tu nije problem u Vladi, nije problem u zakonu, nije problem u uredbama i u uputstvima za primenu ovih zakona, ja bih rekao da je osnovni problem u činovnicima koji rade i obrađuju predmete po lokalnim samoupravama po sistemu – stavi predmet u fioku, pa će doći jednog dana na red.

Zato mislim da ministarstvo nadležno za ove poslove mora pod hitno da reaguje i da se takve stvari ne dešavaju, jer nisu sve trudnice i nisu sve porodilje u takvom materijalnom stanju da mogu da izdrže par meseci bez primanja. Mislim da je, bar mi iz Jedinstvene Srbije mislimo, da je mnogo praktičnija bila ona prethodna isplata bez obzira, znam i znamo šta je rukovodilo ministarstvo i Vladu da posegnu za izmenama ovih zakona, zato što je bilo pojedinačnih zloupotreba u povećavanju plata pred porođaj ili zapošljavanje nezaposlenih trudnica da bi ostvarile pravo na budžetska primanja.

Dakle, da bi smo to…(Isključen mikrofon)
Gospođo ministarka bez portfelja, ovo nije bila kritika Vladi i vama, ovo je samo bila konstatacija. Grad iz kog ja dolazim nema te probleme, jer smo mi već godinama i pre ovih zakona isplaćivali naknade porodiljama i trudnicama, tako da imamo uhodan sistem za tu isplatu, i tamo u Jagodini nema kašnjenja. Ja govorim šire i u Srbiji ima mnogo takvih slučajeva i Vlada mora hitno da preduzme određene mere da izvrši kontrolu, ali dobro, otom-potom.

Drugo pitanje odnosi se na ministra energetike, gospodina Antića. S obzirom da je počela grejna sezona, a da ima informacija da su mnoga akumulacijska jezera prazna i poluprazna, pa me interesuje, i JS interesuje da li će biti problema u narednom zimskom periodu sa snabdevanjem strujom, odnosno i snabdevanjem gasa zbog grejanja? Znamo da je u Srbiji mnogo toplana prešlo sa mazuta i uglja na gas, tako da, zbog zagađenja sredine, itd, tako da bi gledaoci koji prate ovaj prenos, uopšte svi građani Srbije bili u situaciji da čuju iz prve ruke da li će biti problema ili neće biti problema sa grejanjem, odnosno sa snabdevanjem električnom energijom.

S druge strane, zamolio bih ministra poljoprivrede, gospodina Nedimovića, ako me sluša, da pokuša da odgovori na pitanje da li Vlada ima plan da se poboljša zaštita poljoprivrednih useva od elementarnih nepogoda, odnosno grada? Znamo da je i ove godine bilo dosta problema u mnogim sredinama u Srbiji. Nemojte, molim vas, samo da mi pričate da treba da se osiguraju usevi itd. Znaju naši poljoprivredni proizvođači da treba da se osiguraju, ali obično od osiguravajućih zavoda dobijaju maksimalno 30% od onoga što se uništi.

Prema tome, mislim da moramo da nađemo načina da zaštitimo poljoprivrednike, jer nemaju mogućnosti svi da nabave zaštitne mreže, nemaju mogućnosti ni para svi da se osiguraju itd. To naročito pričam zbog onih malih gazdinstava koja imaju pet, šest, sedam, osam hektara zemlje, i kada ih pogodi ta elementarna nepogoda, onda oni ostaju bez letine, ostanu bez elementarnih prihoda za život.

S druge strane, treba ministarstvo da preduzme neke mere da lokalnim samoupravama brže transformiše sredstva za isplatu onim licima koja ispaljuju rakete na gradonosne oblake, jer tu lokalne samouprave nisu u mogućnosti, nemaju finansijska sredstva da mogu adekvatno da nagrade te ljude i onda dolazi do toga da ljudi jednostavno neće da budu volonteri, neće da rade taj posao, a da za to ne dobijaju adekvatnu nagradu.

Dakle, ako želimo dobro poljoprivrednom proizvođaču, naročito onom sitnom, dajmo, pružimo mu elementarne uslove da možemo da ga zaštitimo od onoga, što se kaže, što pada s neba. Hvala.