PETAR PETROVIĆ

Jedinstvena Srbija

Rođen 2. oktobra 1951. godine u selu Loćike, opština Rekovac. Živi u Jagodini.

Diplomirao je na Pravnom Fakultetu u Kragujevcu (bio je stipendista “Zastave”). Nakon diplomiranja radio je dve godine u “Zastavi”, kasnije u Fabrici kablova u Jagodini. Radio je i kao direktor Direkcije za izgradnju Jagodine.

Politikom je počeo da se bavi kao član Saveza komunista. Savez komunista se 16. jula “pretopio” u SPS iz koga je Petrović izašao 1993. godine. U politiku se vratio na poziv Dragana Markovića Palme i ušao u Stranku srpskog jedinstva. Kao kandidat koalicije predvođene od strane SSJ izabran je za poslanika Narodne skupštine u sazivu od 22. januara 2001. godine.

Februara 2004. godine napušta SSJ, u kojoj je obavljao funkciju potpredsednika, i pridružuje se Draganu Markoviću Palmi u Jedinstvenoj Srbiji. Po drugi put postaje narodni poslanik nakon parlamentarnih izbora 2007. godine kada je JS nastupila u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije i Novom Srbijom i dobila dva poslanička mesta. U svom trećem mandatu Petrović je poslanik Jedinstvene Srbije koja je na parlamentarne izbore 2008. godine izašla u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije i Partijom ujedinjenih penzionera Srbije.

Kao poslanik u sazivu od 2008. bio je član Delegacije u parlamentarnoj skupštini Mediterana i član parlamentarne grupe prijateljstva sa Austrijom.

Petrović je 2008. godine izabran za zamenika gradonačelnika Jagodine, a 2011. godine je dao ostavku kako ne bi istovremeno obavljao dve nespojive funkcije.

U devetom sazivu (2012-2014) obavljao je funkciju zamenika predsednika poslaničkog kluba JS u Narodnoj skupštini, a na mesto narodnog poslanika izabran je i u sledećem mandatu (2014-2016.godine).

Zamenik predsednika Jedinstvene Srbije i član Glavnog odbora Jedinstvene Srbije.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 24. aprila 2016. godine, ponovo je izabran za narodnog poslanika.

Oženjen je, ima dvoje dece.
Poslednji put ažurirano: 03.10.2019, 12:38

Osnovne informacije

  • Jedinstvena Srbija
  • Jagodina
  • Loćike (Rekovac)
  • 02.10.1951.
  • pravnik

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Dvadeset treće vanredno zasedanje , 12.02.2020.

Poštovani predsedavajući, uvaženi članovi Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, pošto je više puta od strane više učesnika u diskusiju pomenut Odbor za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu, moja je obaveza i kao predlagač jedne od tačaka dnevnog reda ovde, i po tom osnovu, gospodine predsedavajući, vi ste morali da mi date reč, a ne da mi date samo repliku, da ukažem na neke stvari.

Vrlo mi je simptomatično da neke uvažene kolege danas imaju sasvim drugo mišljenje u odnosu na mišljenje koje su imali pre nekoliko dana kada su učestvovali u radu Odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu. Da napomenem zbog javnosti, odluka je doneta jednoglasno, za nju su glasali neke moje uvažene kolege koje danas imaju suprotno mišljenje. Odluka je doneta tako da se uputi dopis Visokom savetu sudstva da preispita svoju odluku o predlozima za izbor predsednika osnovnih sudova i prekršajnih sudova u Republici Srbiji i Visoki savet sudstva i da eventualno povuče svoj predlog koji je uputio Narodnoj skupštini.

Prema tome, Visoki savet sudstva može u preispitivanju postupajući po dopisu Odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu, da povuče taj predlog, što je bio i zaključak Odbora ili eventualno da ostane pri svom predlogu i da ga vrati Narodnoj skupštini.

Međutim, ono što je vrlo bitno, a to je da ne treba da danas razgovaramo o tome. Ja gospodine predsedavajući, koristim priliku da vas upozorim i da vas upoznam, pogledajte šta je tačka dnevnog reda danas. Nije tačka dnevnog reda stanje u srpskom pravosuđu ili u srpskom tužilaštvu.

Na dnevnom redu su predlozi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za izbor sudija, u Osnovnim sudovima i Privrednim sudovima, Prekršajnim sudovima i za zamenike osnovnih tužilaca u nekoliko osnovnih tužilaštava.

Ja nisam čuo u diskusijama da je bilo ko osporio rad Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca da nije postupio u skladu sa zakonom koji mu daje pravo, a to je Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Državnom veću tužilaca, kao i Zakon o sudijama i Zakon o javnom tužilaštvu, a takođe, postoji i Ustav Republike Srbije koji tačno predviđa postupak i način predlaganja sudija i ko vrši izbor sudija na prvu sudijsku funkciju.

Prema tome, još jednom da zaključim, nemojmo da menjamo stavove i mišljenja od danas do sutra, zato što je neko negde u nekim novinama napisao ovo ili ono. Ja moram da kažem da su mene startovali da upotrebim taj izraz, mnogi novinari iz mnogo redakcija, naročito iz Beograda i to oni koji jedva čekaju da napišu nešto loše o ovoj vlasti, o ovoj vladi itd, da komentarišem odluku Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nije moje da je komentarišem. Moje je da je sprovodim kao predsednik i ja sam to i uradio i poslao dopis onome kome je trebalo da bude upućeno.

Šta će Visoki savet sudstva odlučiti, to će odlučiti većina u Visokom savetu sudstva. Prema tome, poštovane i uvažene kolege, poštujemo neku proceduru, poštujemo Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije, poštujmo postojeći Ustav i postojeće zakone koji regulišu ovu oblast u javnom životu države Srbije. Kada sve to uradimo vrlo brzo ćemo završiti ovu sednicu. Hvala lepo.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2019.

Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici VSS, dame i gospodo narodni poslanici, u ime Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu mogu da kažem da je ovaj odbor na svojoj sednici, održanoj pre desetak dana, u potpunosti prihvatio predloge za funkcije predsednika viših sudova, privrednih sudova, prekršajnih sudova i sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Predlažem Narodnoj skupštini jednoglasno je prihvaćen ovaj predlog VSS i predlaže Narodnoj skupštini da prihvati sve predloge koje je VSS uputio Narodnoj skupštini i da izabere kandidate koje je predložio VSS i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i izabere ih na funkcije predsednika navedenih viših sudova, privrednih sudova, prekršajnih sudova, kao i da izabere kandidate koji su predloženi za prvi izbor za sudije osnovnih i Prekršajnog suda u Aranđelovcu.

Mogu da kažem da je u potpunosti ispoštovana procedura koja je predviđena za predlaganje posle raspisanog konkursa za predlaganje kandidata za izbor na mesta predsednika viših, privrednih, osnovnih, prekršajnih sudova i da je VSS cenio dosadašnji rad svih predloženih kandidata, ne samo njihov rad, nego je cenio njihovu moralnost, stručnost, uspešnost u dosadašnjem radu. Dosta ovde predloženih kandidata su već ranije po jednom bili na funkcijama predsednika viših, odnosno osnovnih sudova, ima tu i dosta novih kandidata koji su se svojim dosadašnjim radom u sudijskom pozivu dokazali i pokazali da mogu da nose u potpunosti ono što za sobom nosi funkcija predsednika, kako višeg privrednog, prekršajnog, osnovnog suda.

Kada se radi o kandidatima koji su predloženi za sudije koje se prvi put biraju, vidite iz materijala da se radi o kandidatima i kandidatkinjama koje su dugo godina sudijski saradnici. Ima tu dosta kandidata i kandidatkinja koji su sa Pravosudne akademije, tako da u potpunosti je ispoštovano sve da se predlože pravi kandidati za izbor na sudijsku funkciju, odnosno na prvi tzv. izbor, odnosno tzv. trogodišnjaci.

Poslednja tačka, to je zakonska obaveza da danas, odnosno u danu za glasanje, donesemo odluku o prestanku funkcije Višeg javnog tužioca u Kraljevu, kome funkcija prestaje zato što je ispunio zakonski uslov, odnosno napunio 65 godina života i po sili zakona mora da mu prestane funkcija, da mu se zahvalimo na dosadašnjem radu, gospodinu Antonijeviću, i da mu poželimo dobre penzionerske dane.

Kad sam se već javio kao predsednik Odbora, da ne bih ponovo uzimao reč, da kažem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati sve predložene kandidate, kako za predsednike viših, privrednih, prekršajnih, osnovnih sudova, kao i kandidate koji su predloženi za prvi izbor na sudijsku funkciju. Hvala.

Petnaesto vanredno zasedanje , 26.07.2019.

Poštovani narodni poslanici, poštovano predsedništvo, svi poslanici JS se pridružuju svim kolegama i koleginicama koje su u svojim izjavama osudili i sa gnušanjem konstatovali da ovo što se neposredno pre par dana i danas sam pročitao, pojavilo u štampi u napadima na porodicu Aleksandra Vučića, predsednika države.

To je dokaz onome što je i juče predsednik JS gospodin Dragan Marković Palma tražio od ministra policije, da konačno počne u Srbiji da se primenjuje zakon prema svima podjednako. Ovde ne treba samo policija da ima posao, ovde bi posao morale da imaju i drugi pravosudni i tužilački organi, kao i neke lekarske ustanove.

Naime, ako je neko bolestan treba ga lečiti, ako je neko umno poremećen, za to u Srbiji postoje ustanove gde se takvi ljudi smeštaju na duži vremenski period. Sticajem okolnosti znam za dve, jedan je u Pčelicama kod Kragujevca, jedna je u Topolnici kod Niša i ovakve koji pišu ovakve gnusne stvari treba smestiti tamo na jedan duži vremenski period od 15, 20, 30 godina, možda nikad neće da izađu i ne treba da izađu, jer to ne mogu nikad da budu korisni članovi društva.

Onaj ko je smogao snage i pameti, ako je uopšte ima, da napadne nečiju porodicu, da napadne maloletnu decu, žensku posebno, a još ako je to porodica i deca predsednika republike, šta komentarisati o takvom čoveku, o takvim licima, o takvim ljudima? Treba komentarisati i videti ko su im nalogodavci, gde su te nevladine organizacije, udruženja raznorazna da se sada čuju, da osude? Nema ih nigde, osim pojedinih časnih izuzetaka.

Nažalost, izgleda da u Srbiji, u jednom manjem delu Srbije i to je na našu radost, a kad kažem nažalost, postoji jedna izreka da u Srbiji sve mogu da ti oproste, ali uspeh nikako. Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i sve političke snage u ovoj državi koje podržavaju ovakvu politiku predsednika republike i politiku Vlade, znaju svoj put, znaju da Srbija ide pravim putem, znaju da se u Srbiji iz dana u dan živi bolje, da je u Srbiji sve više zaposlenih, a sve manje nezaposlenih, znaju da će plata u Srbiji vrlo brzo dostići prosek preko 500 evra, znaju mladi da treba da ostanu u ovoj zemlji i da svoju budućnost i formiranje svoje porodice traže ovde.

Istovremeno pozivam prvenstveno sve mlade ljude i sve druge u ovoj državi da stanu na put ovakvim bolesnim umovima koji nalaze za shodno da leče neke svoje frustracije time što će preko društvenih mreža objavljivati ovakve gadosti i slično.

Još jednom kažem, svi poslanici i svi članovi JS sa gnušanjem osuđuju sve ovo što se moglo pročitati, a verovatno i mnoge stvari koje ne mogu da se pročitaju i tražimo još jednom od svih nadležnih institucija, ne samo od ministra policije i tužilaštva i pravosudnih organa da odlučno krenu i svi skupa krenemo u borbu protiv ovakvih pojava, protiv ovakvih pojedinaca i da ih smestimo tamo gde im je mesto, a u svom izlaganju sam rekao gde je takvim ljudima mesto, pa neka uživaju tamo sa svojim istomišljenicima i nek pišu šta hoće.

Još jednom, poslanička grupa JS se pridružuje osudama i učinićemo sve koliko je u našoj moći da pomognemo da Srbija više ne doživljava ovakve stvari. Hvala.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.03.2019.

Poštovani članovi Vlade, u ime poslaničke grupe JS postaviću par pitanja. Prvo pitanje koje imam nameru da postavim uz prethodno objašnjenje i obrazloženje odnosi se na Ministarstvo obrazovanja. Vidim, ministar Šarčević je verovatno morao zbog ranije preuzetih obaveza da ranije ode, ali se nadam da će neko od predstavnika Vlade ovde na čelu sa premijerkom moći da odgovori na to pitanje.

Naime, unazad više godina u Srbiji je sve manje đaka u osnovnim školama. Taj trend se nešto u poslednje vreme počeo pozitivno menjati unazad godinu-dve i zbog populacione politike Vlade Republike Srbije i uopšte dolazi do blagog porasta novorođene dece, a to znači biće i više đaka u osnovnim školama.

Ono što nas iz JS interesuje jeste da li Vlada planira, odnosno Ministarstvo obrazovanja, normalno preko Vlade, da u nekim narednim izmenama Zakona o obrazovanju uzme u obzir sledeće činjenice, naime prema sada postojećim propisima osnovne i srednje škole plaćaju materijalne troškove, plaćaju socijalna davanja, plaćaju jubilarne nagrade na teret lokalnih samouprava.

S obzirom da naročito u onim sredinama koje su manje razvijene lokalne samouprave, gde priliv sredstava nije toliko velik da mogu da isplate sve te troškove, da li Vlada planira da te troškove preuzme, i Ministarstvo obrazovanja, kako bi na neki način pomogli tim osnovnim i srednjim školama, naročito, kažem, u ruralnim sredinama, gde je ekonomska situacija da nema dovoljnog priliva u budžet lokalne samouprave da bi mogli na vreme da isplaćuju te troškove, pa dolazi vrlo često, ovo govorim na osnovu pokazatelja koje imam, da mnoge škole budu blokirane tužbama prosvetnih radnika za isplatu putnih troškova, za isplatu jubilarnih nagrada, itd?

S druge strane, takođe se pitanje odnosi na Ministarstvo obrazovanja – da li se razmišlja, da se vratimo u neko vreme, da se planiraju kadrovi, naročito u srednjem obrazovanju i na fakultetima, da se školuju naši mladi ljudi za ona zanimanja koja ova zemlja traži, za koja ima potrebe, a ne samo da se stekne diploma neke srednje škole ili nekog fakulteta koja, nažalost, sutra služi samo kao diploma, kao dokaz da je neko negde završio neku srednju školu ili fakultet, ali u tom svom stečenom obrazovanju i zvanju, nažalost, skoro da nikada neće moći da bude zaposlen? Mislim da bi trebalo ozbiljno razmišljati u tom pravcu i o tome imati, da kažem, rešenje u nekim zakonskim predlozima.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.03.2019.

Moje sledeće pitanje odnosi se na energetiku i postavljam ga ministru Antiću.

Unazad nekoliko godina sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo, ne samo mi iz Jedinstvene Srbije, nego i svi građani u ovoj zemlji, da je energetska situacija u Srbiji stabilna, da je snabdevanje strujom stabilno, da je snabdevanje gasom stabilno i u to ime ja vam čestitam, ministre, na tome da ste vrlo uspešan ministar u toj oblasti za razliku od nekih vaših prethodnika kada su imali goleme probleme u energetskoj situaciji u zemlji.

Ono što nas interesuje, a verovatno interesuje sve građane Srbije, kakva je trenutna situacija sa Južnim tokom, gasovodom? Da li smo blizu realizacije, s obzirom da ima i ovakvih i onakvih vesti, jer sam siguran da realizacijom tog projekta, izgradnjom tok Južnog toka ne samo da će Srbija biti stabilnija u snabdevanju gasom, nego će verovatno, pretpostavljam, pored toga što će država zaraditi, gas za krajnje potrošače biti, hajde da kažem, ne jeftiniji, nego imati stabilnu cenu i građani se neće plašiti poskupljenja?

Sa druge strane, postavio bih pitanje i ministru poljoprivrede gospodinu Nedimoviću, koji me ne sluša, a to je da li će Ministarstvo poljoprivrede na vreme preduzeti određene korake da ne dođe, kao što svake godine dolazi, do razmimoilaženja između proizvođača i kupaca maline i ostalih jagodičastih proizvoda, odnosno da se već sada zna neka približna cena koju će proizvođači dobiti, da ne bi bilo blokiranja puteva, protesta, itd?

Sa druge strane, već je kraj marta, za par dana počinje i mesec april, kada će početi, odnosno stvaraju se mogućnosti za razne oluje, gradonosne oblake, itd, da li Ministarstvo preduzima neke mere u cilju boljeg snabdevanja lokalnih samouprava protivgradnim raketama, bolje plaćanje onih ljudi koji rade na tim protivgradnim sistemima?

S druge strane da se sve to na vreme obezbedi da ne bude posle ono da lečimo, bolje da sprečimo. Mi iz JS smatramo da uvek bolje delati, preduhitriti neke stvari, nego posle toga isplaćivati naknade štete, itd, poljoprivrednim proizvođačima koji budu oštećeni u ne daj Bože, nekoj nepogodi. Hvala lepo.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2018.

Gospođo predsednice, poštovani članovi Vlade na čelu sa premijerkom, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću u ime poslaničke grupe Jedinstvena Srbija da postavim par pitanja na koja očekujem odgovor.

Jedno od prvih pitanja za večeras jeste, a odnosi se na isplatu naknade osobama, odnosno ženama koje se nalaze na trudničkom i porodiljskom bolovanju. Naime Jedinstvenoj Srbiji je posebno zadovoljstvo što je Vlada i predsednik Republike, gospodin Vučić, prepoznali problem koji je u Srbiji višedecenijski, a to je da se u Srbiji unazad nekoliko decenija, ne bih rekao godina, rađa manje dece nego što umire, pa nam je Srbija iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu sve manja i manja.

Pre nekoliko meseci mi smo doneli zakone koji idu za tim da se pospeši rađanje dece u Srbiji, da se nagrade sve majke koje se opredele da rode jedno, dva, tri ili više dece i da se nagrade, da tako kažem, posebnim naknadama iz budžeta Republike Srbije, a plus ono što im pripada ako su u radnom odnosu po osnovu primanja iz radnog odnosa.

Međutim, u praksi, ja moram to da kažem, počele su da se dešavaju po malo čudne stvari, pa očekujem da Vlada preduzme određene, ja bih rekao, energične mere da se spreči to kašnjenje u isplatama naknada ženama koje se nalaze na trudničkom i porodiljskom bolovanju. U ovom trenutku ta kašnjenja su od dva, tri i četiri meseca. Evo, imam primer od pre podne gde mi se obratila gospođa iz Beograda da se porodila 25. juna, a da do dana današnjeg još nije dobila prvu naknadu za porodiljsko odsustvo.

Mislim da tu nije problem u Vladi, nije problem u zakonu, nije problem u uredbama i u uputstvima za primenu ovih zakona, ja bih rekao da je osnovni problem u činovnicima koji rade i obrađuju predmete po lokalnim samoupravama po sistemu – stavi predmet u fioku, pa će doći jednog dana na red.

Zato mislim da ministarstvo nadležno za ove poslove mora pod hitno da reaguje i da se takve stvari ne dešavaju, jer nisu sve trudnice i nisu sve porodilje u takvom materijalnom stanju da mogu da izdrže par meseci bez primanja. Mislim da je, bar mi iz Jedinstvene Srbije mislimo, da je mnogo praktičnija bila ona prethodna isplata bez obzira, znam i znamo šta je rukovodilo ministarstvo i Vladu da posegnu za izmenama ovih zakona, zato što je bilo pojedinačnih zloupotreba u povećavanju plata pred porođaj ili zapošljavanje nezaposlenih trudnica da bi ostvarile pravo na budžetska primanja.

Dakle, da bi smo to…(Isključen mikrofon)

Imovinska karta

(Beograd, 20.09.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Zamenik Predsednika Skupštine Grada Skupština grada Jagodine (Volonterski rad) Bez prihoda - 0.00 RSD 28.05.2012 - 20.05.1016.
Član Visoki savet sudstva Republika Mesečno 15177.00 RSD 01.08.2012 -
Član Državno veće tužilac Republika Mesečno 15177.00 RSD 01.08.2012 -
Predsednik odbora Narodna skupština Republike Srbije (za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu) Republika - 0.00 RSD 01.08.2012 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 0.00 RSD 16.04.2014 - 03.06.2016.
Član nadzornog odbora Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode Republika Mesečno 41413.00 RSD 11.12.2014 -
Zamenik Predsednika Skupštine Skupština grada Jagodine Grad Bez prihoda 0.00 RSD 20.05.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 0.00 RSD 03.06.2016 -
- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Penzioner - Prva isplata u decembru 2016) Republika Mesečno 58500.00 RSD 01.11.2016 -